Foto: Člověk a Víra František Ingr
 
Podněty pro kontinentální etapu k Synodálnímu procesu z olomoucké arcidiecéze ZDE
 
V roce 2015 papež František řekl: "Cesta synodality je cestou, kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí."
Na tuto cestu jsme se všichni vydali v říjnu 2021 zahájením synodálního procesu.
Ten je stále otevřenou událostí, která bude vrcholit v katolické církvi Synodou biskupů o synodalitě v říjnu 2024.
Již nyní ale můžeme, každý ve své farnosti, ve svém společenství, vnímat, jaké impulzy nám dává Duch Svatý k tomu, abychom tvořili společenství křesťanů v intenzivnější spoluúčasti, spoluzodpovědnosti a poslání.
Rádi slyšíme, že v mnoha farnostech naší diecéze dochází k setkávání, plánování, "snění" o tom, jak žít radostněji z Kristova evangelia.
 
Rádi bychom vám tímto dnes oznámili, že na přání administrátora diecéze, Mons. Josefa Nuzíka, budou letošní Děkanátní poutě za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání probíhat mírně pozměněným způsobem (počínaje poutí děkanátu Uherský Brod 22.4. 2023).
Biskup Nuzík má zájem naslouchat vám, kteří žijete v jednotlivých děkanátech, a proto bude část společného programu během těchto poutí (přede mší svatou v 17:00) věnována setkání vás, farníků z jednotlivých děkanátů, s biskupem Josefem Nuzíkem.
Cheme tímto povzbudit vás, kteří jste byli účastni synodálního procesu, abyste se těchto setkání zúčastnili a využili ho k otevřené debatě o tom, jaké jsou radosti a bolesti života vašich farností. Biskup Nuzík bude při těchto setkáních tím, kdo vám bude pozorně naslouchat, nikoliv dávat okamžitá řešení (v mnoha případech ani okamžitá řešení nelze dát). Tyto děkanátní poutě jsou koncipovány jako poutě modlitby za budoucí generace našich farností, a proto je určitě vhodné, aby také při nich probíhal dialog o budoucnosti života, o podobě, nápadech a plánech jak naše farnosti a tím i celou diecéze oživit.
 
Jak zřejmě všichni víme, dnes je tomu 10 let, co byl zvolen dalším římským biskupem, papežem, Jorge Mario Bergoglio, který si zvolil jméno František.
Pastýřská služba papeže Františka se vyznačuje mnoha "prvenstvími": Po dlouhých staletích je prvním papežem mimoevropského původu; je prvním papežem z jezuitského řádu, jako první si zvolil jméno po sv. Františku z Assisi. Ale je také prvním, kdo nepatřil, narozdíl od jeho předchůdců, ke koncilním otcům anebo poradcům na II. vatikánském koncilu. Dalo by se tak říct, že papež František je "synem" II. vatikánského koncilu, nikoliv jeho "otcem".
Toto bývá ve světě katolické církve zdůrazňováno jako výrazný důvod jeho "svěžesti" v přístupu k II. vatikánskému koncilu. Svěžesti, kterou uplatňuje jako ten, kdo "uskutečňuje" II. vatikánský koncil zejména s ohledem na jeho pojetí církve (Boží lid: všichni pokřtění) a také s důrazem na poslání církve (Církev: znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva).
 
Rádi vás odkazujeme na dokument, dostupný v archivu ČT: ZDE.
 
S pontifikátem papeže Františka bylo do církve vneseno více radosti, více naslouchání, více prostoru pro každého člověka. Je tím, kdo se snaží tvořit blízkost, protože sama od sebe se v našich vztazích tvoří pouze vzdálenost.
 
 
Požehnané dny doby postní přeje
Váš diecézní synodní tým