Výuka náboženství

Výuka náboženství

Od 12. 4. 2021 opět probíhá výuka náboženství tříd, které jsou ve škole na prezenční výuce. 

Výuka probíhá dle rozvrhu.

 

Smyslem a úkolem výuky náboženství je:

  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

 

Křesťan, který ukončí své náboženské vzdělávání ve 3. třídě je stromem zakrslým a nedozrálým. Stěží ponese ovoce víry v životě. Chci-li Boha milovat, musím ho nejdříve poznat.

 

Do náboženství se mohou přihlásit děti od 1. do 9. třídy základní školy.

 

Podepsanou přihlášku do náboženství odevzdejte do 18. 6. 2021 do schránky na faře.

Přihláška ke stažení zde: 

prihlaska_2021-22.pdf

 

Doporučujeme:

Webové stránky Vlčí doupě