Výuka náboženství

Výuka náboženství

Od 05. 09. 2022 probíhá výuka náboženství v novém školním roce 2022/2023 

Do náboženství se mohou přihlásit děti od 1. do 9. třídy základní školy.

Výuka probíhá podle rozvrhu:

  • 1. + 2. třída - pondělí 5. hodina
  • 3. třída        - čtvrtek 6. hodina
  • 4. třída        - pondělí 6. hodina
  • 5. třída        - středa  6. hodina
  • 6. + 7. třída - čtvrtek 7. hodina
  • 8. a 9. třída  - pátek v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny (od 23.září 2022)

Smyslem a úkolem výuky náboženství je:

  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

 

Křesťan, který ukončí své náboženské vzdělávání ve 3. třídě je stromem zakrslým a nedozrálým. Stěží ponese ovoce víry v životě. Chci-li Boha milovat, musím ho nejdříve poznat.

Podepsanou přihlášku do náboženství odevzdejte do 19. 6. 2022 do schránky na faře.

Přihláška ke stažení zde: 

prihlaska_do_nabozenstvi_2022-23

 

Doporučujeme:

Webové stránky Vlčí doupě