Výuka náboženství

Výuka náboženství

Od 11. 09. 2023 probíhá výuka náboženství v novém školním roce 2023/2024 

Do náboženství se mohou přihlásit děti od 1. do 9. třídy základní školy a studenti střední školy.

Výuka probíhá podle rozvrhu:

  • 1. + 2. třída - pondělí 5. hodina
  • 3. třída        - středa 6. hodina
  • 4. třída        - pondělí 6. hodina
  • 5. třída        - úterý  6. hodina
  • 6. + 7. třída - středa 7. hodina
  • 8. a 9. třída a střední škola - pátek v 18:45 hodin v Domě Svaté Rodiny

Smyslem a úkolem výuky náboženství je:

  • poskytnout dětem pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a tyto otázky v nich probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

 

Křesťan, který ukončí své náboženské vzdělávání ve 3. třídě je stromem zakrslým a nedozrálým. Stěží ponese ovoce víry v životě. Chci-li Boha milovat, musím ho nejdříve poznat.

Podepsanou přihlášku do náboženství odevzdejte do 9. 6. 2024 do schránky na faře.

Přihláška ke stažení zde: 

 

Přihláška do náboženství.

 

Doporučujeme:

Webové stránky Vlčí doupě