Kostelníci

Kostelníci

 

 

V našem farním kostele slouží dva kostelníci, ve filiálním tři kostelnice

Ladislav Vyskočil

Josef Petratur

Hana Matušková

Jana Vaňková

Ludmila Šimčíková

 

 

Co je povinností kostelníka?

Ráno kostel odemknout a večer zamknout.

Přede mší svatou je třeba nachystat vše k bohoslužbě: kalich, obětní misku, konvičky, v lekcionáři a v misálu vyhledat správné texty, nachystat ornát správné barvy dle svátků nebo liturgického období, zajistit funkčnost osvětlení a ozvučení kostela.

Mimo pravidelné mše svaté se konají pohřby, někdy při mši svaté bývají křty dětí a někdy i svatba.

Kostelník musí umět vše, co je třeba pro mimořádné události. Například rozdělat oheň na Bílou sobotu nebo kadidlo při velkých slavnostech, musí být k dispozici při stavění betléma a stromků o Vánocích, Božího hrobu o Velikonocích. Kostelníci také při mši sv. někdy nahrazují nedostatek ministrantů či lektorů. 
Při své službě zažívají radosti i starosti.

Ale je to služba milá Bohu (a doufáme, že i lidem). 

 

A určitě stejně tolik práce dá i pravidelná výzdoba kostela. 

Květinová výzdoba Blatnice:

Božena Chabičová

Eva Cíchová

Blatnička:

Anežka Marková

Jana Vaňková

Marie Míšková

Ludmila Šimčíková

Marie Šuránková

Božena Šuránková