Strážci kaple

Strážci kaple

Člověk a Víra, Petr Nedoma (fotografie z roku 2017)

 

Kaple na Svatém Antonínku je pro poutníky a turisty celoročně přístupná.
(Letní čas 11.00 – 15.00. a zimní čas 10.00 – 17.00.)

Za to, že máme po celý rok možnost v tichosti spočinout v modlitbě před svatostánkem a můžeme se pokochat krásou kaple, vděčíme tzv. strážcům. Historie strážců kaple sahá až do roku 1943. Do té doby byla kaple běžně zamčena.

V současné době (1/2023) tuto nezištnou službu vykonávají čtyři ženy a osm mužů z Blatnice pod Svatým Antonínkem, Ostrožské Lhoty, Stříbrnic a Hluku.

Důvody, které směřovaly k zavedení iniciativy, jdou ruku v ruce s působením P. Šuránka na Sv. Antonínku a počátky vzniku Matice svatoantonínské, během 2. světové války. Když se našim předkům nedařilo budovat (stavba kláštera) hmotně, o to více se snažili budovat duchovně.

Ve farní kronice se píše: „Kostelníkem u sv. Antonína byl ustanoven již v roce 1943 železničář v. v. Dominik Budař, který svou službu horlivě a obětavě vykonává.“
Pan Budař byl k ruce v kapli při mši svaté a jiných aktivitách. Přicházel do kaple však i tehdy, když se zde nic nekonalo. Byl zde pro poutníky, aby jim umožnil vstup do kaple.

Pan Dominik Budař (∗1882 †1972), "strážil" kapli až do roku 1958, kdy byla služba tehdejším blatnickým farářem ukončena.

K obnovení přišlo začátkem 70. let.
Stalo se tak zřejmě opět zásluhou P. Šuránka během jeho působení v Blatničce. Od té doby nebyla služba přerušena.

Každý, kdo se na službu dá, si zaslouží naše uznání a velký dík.
Od roku 2019 na Antonínek pravidelně přijíždí paní Vorlíčková ze Stříbrnic. Do nedávna nebylo běžné, že funkci zastává žena a navíc z větší dálky. Proto bylo potřeba přijít skutečnosti na kloub.
Rozhovor, který vyšel v Poutníku svatoantonínkém, si můžete přečíst – Na Antonínek jsem přišla splatit dluh

Seznam současných strážců kaple
 • Bachan Ladislav - Blatnice pod Svatým Antonínkem
 • Bánovská Stanislava - Hluk
 • Kolísková Marie - Hluk
 • Křivánek Vladimír - Ostrožská Lhota
 • Kuřina Antonín - Blatnice pod Svatým Antonínkem
 • Lopata Antonín - Ostrožská Lhota
 • Lopata Antonín - Ostrožská Lhota
 • Polehňa František - Ostrožská Lhota
 • Prachařová Marie - Blatnice pod Svatým Antonínkem
 • Říha Jan - Blatnice pod Svatým Antonínkem
 • Spáčil Josef - Blatnice pod Svatým Antonínkem
 • Vorlíčková Vladimíra - Stříbrnice
Seznam bývalých strážců kaple

Ve fázi ověřování údajů - bude doplněno!