Lektoři

Lektoři

Čtení a přímluvy 9. května 2021 - 30. května 2021

  1. čtení 2. čtení
9. 5. 2021  Radek Valášek Lenka Valášková
13. 5. 2021 Nanebevstoupení  Magdalena Míšková Ladislav Vyskočil
16. 5. 2021  Jaromír Žajdlík Veronika Žajdlíková
23. 5. 2021  Jan Svoboda Eva Cíchová
30. 5. 2021 Jana Hoferková Nina Chabičová
6. 6. 2021 Ladislav Vyskočil