Lektoři

Lektoři

Čtení  24. prosince 2022 - 29. ledna 2023

  1. čtení 2. čtení
24.12. 2022 Jan Svoboda Magda Míšková
25. 12. 2022  Lenka Valášková Radek Valášek
26.12. 2022  chasa -
1. 1. 2023  Jana Hoferková Eva Cíchová
8. 1. 2023  Radek Valášek Lenka Valášková
15. 1. 2023 Nina Chabičová Magda Míšková
22. 1. 2023  Jaromír Žajdlík Veronika Žajdlíková
29. 1. 2023 Eva Cíchová Jana Hoferková