Co je Nová evangelizace

Co je Nová evangelizace

Foto: Člověk a Víra, Vojta Pospíšil

Nová evangelizace má za cíl předat evangelium s důrazem na vztah k Ježíši Kristu, a to novým způsobem a s novým nadšením, aby mělo mnoho lidí příležitost vytvořit si osobní vztah s Ježíšem Kristem.
Nová evangelizace se tedy přednostně netýká nějaké morálky, vyučování nebo nauky, ale týká se osoby. A tou osobou je Ježíš. 

Jan Pavel II. poprvé použil termín Nová evangelizace v roce 1979 během své návštěvy rodné země.
V 80. letech se k tomuto tématu vracel. Říkal, že nepotřebujeme znovu evangelizovat, ale potřebujeme nově evangelizovat, že v sobě musíme zapálit horlivost prvotní církve. Některá řeholní společenství a řády vymírají. Na druhé straně vznikají nové laické církevní společenství, která jsou v 1. linii evangelizace.
V roce 1998 povolal Jan Pavel II. do Říma představitele nových společenství. On sám považoval toto setkání za nejdůležitější setkání století.
Řekl jim: „Vyjděte, protože na vás spočívá naděje církve. Máte totiž motivaci a život k evangelizaci. Jste naplněni Duchem! Buďte otevření vůči darům Ducha Svatého.“
Také papež Benedikt pořádal podobná setkání v Římě. Oba papežové věřili, že tato nová církevní společenství jsou nadějí pro novou evangelizaci. Papež František nás vybízí, abychom se nebáli otevřít se Duchu svatému: "Nebojme se novosti. Bůh je plný překvapení, neustále nás překvapuje."

Nová evangelizace nabízí osobní setkání se vzkříšeným Pánem, s evangeliem a s jeho církví. 
Je zaměřena na Krista, na osobní setkání s osobou Ježíše Krista.
Toto je velmi důležité. Mohu se ptát sám(a) sebe: Prožil(a) jsem osobní setkání s Ježíšem Kristem? Takové, že se k němu mohu stále vracet, připomínat si ho? Takové, že mě to vede jako apoštoly k potřebě evangelizovat. Základní hybný prvek evangelizace je Duch svatý. 
Když byl Ježíš pokřtěn v Duchu Svatém, od té chvíle začal evangelizovat. Apoštolové mohli účinně evangelizovat až po své zkušenosti s Duchem Svatým o letnicích. Stejně tak je to s námi. Pouze v síle Ducha Svatého můžeme efektivně evangelizovat.
Jan Pavel II. říká, že potřebujeme stejné nadšení, jako měli apoštolové po letnicích. Byli k nezastavení. Okamžitě z večeřadla vyšli do ulic a začali hlásat evangelium. Potřebujeme sílu letnic.  Zakusit, prožít letnice.
Sv. Pavel píše v listu Efezanům 5:18: „Buďte naplněni Duchem.“ Není to jenom rada, je to příkaz. Bez Ducha svatého nejsme schopni účinně evangelizovat. Duch Svatý je klíč k nové evangelizaci. 
Nová evangelizace je nová v horlivosti, je nová svým zapálením, je to oheň samotných letnic. Účinně můžeme evangelizovat, pokud jsme nejdříve sami znovu evangelizováni samotným Duchem Svatým, pokud prožijeme vylití Ducha Svatého. 

Když pohany v Kornéliově domě naplnil Duch Svatý, začali velebit Boha. Spontánní chvála, to je jazyk lidí nadšených z Boha.
Měla by zaplavit celou naši bytost včetně citů. Někteří lidé se ptají, jestli je správné dávat ve společenství najevo city. Nehrozí nebezpečí, že to lidé budou příliš přehánět?
Nebezpečím ve vztahu s Bohem pro většinu z nás není přehnaná citovost, ale právě naopak – náš vztah s Bohem bývá příliš chladný, bez citů. Každý vztah naplněný láskou zahrnuje i naše city. Samozřejmě v něm musí být více než samotné city. Musí v něm být i přátelství, oboustranná komunikace, porozumění a služba.
Naplnění Duchem není jednorázová zkušenost. Sv. Pavel v listu Efezským říká: „Naplňujte se Duchem.“  Používá přítomný čas. Duchem se máme naplňovat stále.  

Irský kněz P. Patt Collins ve svých evangelizačních přednáškách říká: „Chci poukázat, že existuje Nová evangelizace, protože v Evropě, zvláště pak v západní Evropě, čelíme takové zvláštní výjimečné situaci, kdy jsou zde miliony lidí, kteří jsou křesťany jen podle jména. Kvůli sekularizaci a jiným důvodům už nepřináleží církvi, nechodí do kostela a znají velmi málo církevní učení. Zapojují se pak do různých pochybných praxí a přesvědčení. Nová evangelizace má za cíl předat evangelium s důrazem na vztah k Ježíši Kristu, a to novým způsobem a s novým nadšením, aby mělo mnoho lidí příležitost vytvořit si osobní vztah s Ježíšem Kristem. Nová evangelizace se tedy přednostně netýká nějaké morálky, vyučování nebo nauky, ale týká se osoby. A tou osobou je Ježíš.“ 

Myslím si, že jednou bude katolicismus letniční. Možná se toho nedožijeme, ale našim úkolem je připravit cestu.
Patřím do františkánské rodiny a odkaz svatého Františka z Assisi je jasný: „Především usilujte o to, abyste měli Ducha Svatého a jeho svaté konání.“
Co měl svatý František tak vzácného? Dvě věci – Ježíše a evangelium. Ježíše, kterého osobně poznal a od té doby chodil a hlásal evangelium. 

Přeji Vám radost s Pánem, pokoj a dobro! 

Hana Brigita Reichsfeld OFS