Pohřeb

Pohřeb

Základem křesťanství je vztah člověka s Ježíšem, Božím Synem, který se z lásky k nám stal také člověkem. Svou lásku ukázal tím, že daroval svůj život na kříži. Ale smrt neměla poslední slovo a Bůh Ježíše třetího dne vzkřísil z mrtvých. A také ti, kdo byli ve křtu jakoby ponořeni do Ježíšovy smrti a získali podíl na jeho vzkříšení, věří, že smrtí život nekončí, ale pokračuje u Boha a tam je naplněn.
Protože smrt je dočasným rozloučením, představuje křesťanský pohřeb odevzdání zemřelého do milující Boží náruče, prosbu za něj i za pozůstalé, a zároveň vyznání naší víry ve vzkříšení a věčný život u Boha.

 

Církevní pohřeb vyprošuje zemřelému duchovní pomoc, prokazuje úctu jeho tělu a pozůstalým dodává útěchu a naději ve vzkříšení s Kristem.

 

Při úmrtí blízké osoby volejte na faru a dohodněte si schůzku s knězem k domluvě termínu a hodiny pohřbu. Volejte pohřební službu, kde si domluvíte její pomoc. Také volejte na Obecní úřad k vyřízení státní správy. Nejčastějším způsobem je uložení do hrobu, ale pozůstalí mohou zvolit také zpopelnění. V naší farnosti můžete oslovit kostelníka k zazvonění tzv. umíráčkem a modlitbě za zemřelého (Ladislav Vyskočil a Josef Petratur), varhanici (Pavla Bezděková), chórové zpěvačky a dechovou hudbu (Miloš Fojtík).

 

Pohřeb má v kostele dvě části. První je mše svatá za zesnulého, ve které se zpřítomňuje za zemřelého Kristova oběť. Je to největší dar, který dáváme zemřelému po jeho smrti. Druhá část je pak rozloučení se zemřelým před rakví. Při uložení do země se pokračuje modlitbou na hřbitově).

Další informace k průběhu pohřbu na webu liturgie.cz.