Kdo jsme

Kdo jsme

 
Od roku 2018 působí na Svatém Antonínku společenství Ruah.
Jsme skupina věřících z různých farností, které spojuje víra a touha po nové evangelizace. Setkáváme se k modlitbám jedenkrát za měsíc, kdy chválíme Pána Boha a přimlouváme se za celý náš milovaný kraj. Kromě toho jsme pořádali během krátké doby naší existence na Svatém Antonínku některé akce spolu s františkány terciáři.
 
V současné době, kdy jsme spojeni především v Duchu, se nám ukazuje, že nás Pán Bůh volá k přímluvné modlitbě za konkrétní potřebné, kteří se na nás obracejí. Nesli jsme v modlitbách řadu nemocných covidem (viz zde), nebo další lidi s jinými trápeními, ať už zdravotními nebo s rodinnými či vztahovými problémy.
Nabízíme proto možnost přímluvné modlitby.
 
Je možné se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu: [email protected].
Také v kapli sv. Antonína je možnost napsat prosbu a vhodit na určené místo (džbán).
Za tyto úmysly se bude naše společenství přimlouvat.

Zveme k těmto modlitbám také další věřící
(např. členy Matice svatoantonínské), kteří se mohou právě v této době pandemie v duchu připojit k našim úmyslům.
I když nebude všem známo, za jaké konkrétní prosby se modlíme, vždy lze např. vzbudit myšlenku - za potřeby a prosby těch, kdo přicházejí na sv. Antonínek,
kdo tam nechávají své prosby.
 
My se v těchto společných modlitbách obracíme na Pána skrze Pannu Marii, sv. Antonína a P. Antonína Šuránka. K němu se také opakovaně modlíme novénu. I touto formou se můžete přidat.
Novénu je možno začít kdykoliv a pokračovat svým tempem. Jinak je ale možné modlit se a obětovat cokoliv na společné úmysly - za nemocné a potřebné.
 
Ať nás tedy spojuje a naplňuje Duch svatý, ať dokážeme nést břemena jedni druhých, a tak společně kráčet cestou vykoupení.
 
„Opět vám říkám:
Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci
a budou o ni prosit,
dostanou ji od mého nebeského Otce.
Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém,
tam jsem já uprostřed nich."
 (Mt 18,19-20)
 

Za společenství Ruah a za františkány
Romana Ryšková a Hana Brigita Reichsfeld