Modlitby a litanie ke sv. Antonínu

Modlitby a litanie ke sv. Antonínu

Dochovaný přepis oblíbené modlitby „Když v světě tolik hoře“ (autor neznámý)

 

Řada poutníků se shání po obrázku s textem modlitby ke sv. Antonínu „Když v světě tolik hoře.“
Autor modlitby neznámý. Není ani zcela jasně známo kdy a kde vznikla.

Přesto se k ní váže zajímavá skutečnost, kterou je možné vyčíst v pamětní knize na Svatém Antonínku.
Rukou P. A. Šuránka je do ní 4. 7. 1970 celá modlitba přespána a doplněna jeho osobní poznámka:
„… Včera večer byla nalezena v kapli na zemi tato veršovaná modlitba ke sv. Antonínu. … Kéž sv. Antonín zbožnou ctitelku vyslyší!“

Když v světě tolik hoře

Když v světě tolik hoře, když v duši smutek mám

můj svatý Antoníčku, k Tobě se utíkám.

Ty vracíš, co kdo ztratil, ty vracíš srdci klid,

ty vracíš víru v duši, ty umíš konejšit.

Kdo ztratil svoje zdraví, navrať mu zdraví zas,

kdo ztratil víru v duši, navrať mu její jas!

Je málo lásky v lidu, že málo víry je,

ó, vrať mu ji zas v duši ať dojde pokoje!

A celý svět-li chorý, i drahý národ náš –

navrátíš světu zdraví. U Boha moc tu máš.

Můj svatý Antoníčku, Ježíška v loktech máš,

Jím vrátíš, co kdo ztratil, a na Něm vyžebráš.  

Modlitby ke stažení:

Devět neděl před svátkem sv. Antonína Paduánského se na Sv. Antonínku věřící schází k „hodinkám.“
Modlit se je lidé mohou i doma a kdykoli během roku.

 

 

Další modlitby budou doplněny.