Seznam duchovních farnosti

Pastorační spolupracovníci farnosti

Mgr. Zdeněk Stodůlka

Mgr. Zdeněk Stodůlka

farář ( od 1.7.2003 )

Datum svěcení: 30.6.2001

Mgr. Grzegorz Kotynia

Mgr. Grzegorz Kotynia

farář (1.6.1995 - 30.6.2003 )

Datum svěcení: 19.6.1993

Antonín  Dominik

Antonín Dominik

administrátor (18.1.1995 - 1.6.1995 )

Datum svěcení: 5.7.1940

Narodil se 25. 6. 1914 v Ostrožské Lhotě.
Zemřel 25. 11. 2004 - pohřben v Ostrožské Lhotě.

Synovec P. A. Šuránka, rodák z Ostrožské Lhoty, který se v roce 1994 vrátil na důchod do rodné obce.
Ve Blatnici působil krátce za nemocného P. Hrašáka. Než došlo k přeobsazení kněží.

Jako kněz působil na mnoha místech. Vždy se rád vracel na Svatý Antonínek, kam přivážel i své farníky.
V 2. pol. 90. let začal sloužit v neděli odpoledne mše svaté v kapli na Svatém Antonínku.
Bohoslužby začaly během následujích let pozvolna nabírat na pravidelnosti.

Stanislav  Hrašák

Stanislav Hrašák

farář (1.7.1990 - 30.6.1995 )

Datum svěcení: 5.7.1969

Narodil se 10. 1. 1925.
V Blatnici působil v letech 1990-1995.
Zemřel 17. 11. 2001 - pohřben na Velehradě.

Jeho cesta ke kněžství byla dlouhá a obtížná.

Narodil se v Nivnici roku 1925. Odešel studovat na víceleté AG do Kroměříže. V roce 1944-45 byl totálně nasazen. Po válce dokončil studia a maturoval na AG v Kroměříži.
Poté studoval na lékařskou fakultu, ale přestoupil na CM bohosloveckou fakultu v Olomouci (absolvoval 4 ročníky).
Po zrušení fakulty musel nastoupit na základní vojenskou službu u PTP.
Od ledna 1954 pracoval jako dělník u Pozemních staveb Zlín, později ve vinných sklepech UNITA Kroměříž. V srpnu 1956 přijal místo rentgenového laboranta v OÚNZ Kroměříž.
Po absolvování teologických studií v roce 1969 a kněžském svěcení působil ve Slavičíně (1 rok), Velehradě (19 let) a Blatnici (5 let).
Onemocněl, vrátil se na Velehrad a sloužil jako duchovní správce komunity sester Božského Vykupitele na Velehradě – Vincentinum.  

Mgr. Jan  Komárek, SDB

Mgr. Jan Komárek, SDB

farář (1.7.1986 - 30.6.1990 )

Datum svěcení: 25.6.1983

Narodil se 7. 2. 1957 ve Zlíně
Zemřel 17. 7. 2019 v Praze - pohřben ve Zlíně

Jan Komárek, SDB (7. února 1957 Zlín17. července 2019 Praha) byl český římskokatolický kněz, v letech 1999 až 2005 provinciál české salesiánské provincie.

Narodil se ve Zlíně, od dětství chodil do náboženství, od páté třídy začal ministrovat. Zároveň se závěrečným maturitním ročníkem absolvoval tajný noviciát. Po dvouleté základní vojenské službě začal studovat teologickou fakultu v Litoměřicích a 25. června 1983 byl vysvěcen v Olomouci na kněze. Působil v olomoucké arcidiecézi jako kaplan na Velehradě a poté jako farář v Blatnici pod sv. Antonínkem.[1]

Po listopadu 1989 byl nejprve půl roku rektorem salesiánského kostela svatého Josefa v Ostravě. Následně v letech 1990 až 1998 působil jako magistr noviců. Následující dva roky vykonával službu vikáře provinciála. Provinciálem byl v letech 1999–2005. Po ukončení šestiletého funkčního období odešel do Fryštáku, nejprve jako ředitel zdejší salesiánské komunity, později jako ředitel Domu Ignáce Stuchlého. Od roku 2011 byl delegátem pro salesiánskou rodinu.

Zdroj: Wikipedie

 

Leopold  Hampl

Leopold Hampl

administrátor (1.1.1977 - 1.7.1986 )

Narodil se 14. 11. 1916

Duchovní správce v Blatnici pod Sv. Antonínkem v letech 1977 - 1986.

Jako důchodce se v roce 1986 přestěhoval do sousední vesnice Blatnička s filiálním kostelem.
Vypomáhal tak v duchovní správě blatnickému faráři. Od roku 1987 dojíždí z Blatničky do Nové Lhoty, jako její duchovní správce.

Zemřel 9. 1. 1995 - pohřben v Blatničce

Stanislav  Pitrla

Stanislav Pitrla

administrátor (1.2.1976 - 1.1.1977 )

Ludvík  Černoch

Ludvík Černoch

administrátor (1.12.1967 - 1.2.1976 )

Jan Čechal

Jan Čechal

administrátor (1.5.1958 - 1.12.1967 )

Petr Křeháček

Petr Křeháček

administrátor (1.12.1946 - 1.12.1948 )

František Křeháček

František Křeháček

kaplan (1.12.1948 - 1.12.1948 )

Josef Čechmánek

Josef Čechmánek

kaplan (1.6.1946 - 1.12.1955 )

Datum svěcení: 5.7.1938

Alois  Vyoral

Alois Vyoral

kaplan (1.6.1942 - 19.2.1946 )

Datum svěcení: 5.7.1938

Narodil se roku 1913 v Chlumu u Malenovic.

Jeho spirituálem v semináři byl P. A. Šuránek a dle jeho slov byl nadaný, pracovitý a krajně svědomitý bohoslovec. Ke konci studia onemocněl tuberkulosou.
Po vysvěcení v roce 1938 nastoupil do sanatoria v Pasece, které se po záboru Sudet přestěhovalo do Olomouce.
O něco později se uvolnilo místo duchovního správce v sanatoriu pro dívky a ženy v Jevíčku a P. Alois zde nastoupil a zároveň se i léčil.
Lékař časem usoudil, že je již zdráv a mohl by vykonávat kněžskou službu a mohl by vypomáhat v menší farnosti.

Na doporučení P. A. Šuránka byl ustanoven jako výpomocný kněz v Blatnici pod Sv. Antonínkem a působil přímo ve filiálním kostele v Blatničce.
Kostel v Blatničce zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie byl v podstatě novostavba. Vysvěcen v roce 1938, v roce, kdy přijal P. Vyoral svátost kněžství.

P. Alois Vyoral se tak v průběhu roku 1942 stal nejen prvním duchovním správce v Blatničce, ale i prvním knězem, který přímo v obci bydlel.
V příbytku svých farníku, protože fara zde nebyla.
Jeho zdravotní stav se však zhoršoval a 19. 2. 1946 zemřel.
Pohřben je na hřbitově v Blatničce, vedle kostela, uprostřed svých farníků.

O jeho osobnosti je dochováno několik textů, které psal P. Šuránek.
Na základě jednoho „kukátka“, které vyšlo v Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje, se o místo v Blatničce přihlásil spolužák P. Aloise P. Josef Čechmánek, tehdy kaplan v nedalekém Veselí nad Moravou.  

Článek v Apoštolátu C a M 4/1946 jde vyhledat v archivu na internetu viz Flicker (str. 14/134)

Článek obsahuje i „Poslední vzkaz duchovního správce“, který P. Alois napsal do svého duchovního deníku krátce před svou smrtí.


Další text: Kukátka 2, k tisku připravil P. Alois Kotek (1994) (str. 15 a 146)

Josef Dvorok

Josef Dvorok

kaplan (1.7.1944 - 1.11.1946 )

Josef  Hymner

Josef Hymner

kaplan (1.8.1942 - 1.7.1944 )

Josef Adamec

Josef Adamec

kaplan (1.8.1938 - 1.8.1942 )

Josef Veselý

Josef Veselý

kaplan (1.8.1937 - 1.8.1938 )

Narozen 1908

Josef Smékal

Josef Smékal

farář (1.12.1936 - 1.1.1947 )

Narozen 1880
Zemřel 19. 6. 1954 v Račících, kde byl farářem ve výslužbě.
Pohřben v Blatnici pod Sv. Antonínkem 

Vladimír Růčka

Vladimír Růčka

kaplan (1.5.1933 - 1.8.1937 )

Narozen 6. 8. 1909 v Ježově  Kyjova
Zemřel 13. 3. 1968 - pohřben v Blatnici pod Sv. Antonínkem

Albert Forgáč

Albert Forgáč

kaplan (1.7.1929 - 1.1.1933 )

Jan Václavek

Jan Václavek

administrátor (1.8.1908 - 28.5.1936 )

P. Václavek přišel do farnosti jako novokněz (asi roku 1908) 
Následně zde působil jako kaplan, administrátor a farář.
Zmeřel v 58 letech a je pohřben v Blatnici pod Sv. Antonínkem.

 

Theodor Otipka

Theodor Otipka

farář (24.6.1914 - 13.1.1928 )

Narozen 1. 8. 1856

Zemřel 13. 1. 1928 - pohřben v Blatnici pod Sv. Antonínkem

 

Josef Bartoník

Josef Bartoník

administrátor (1.1.1902 - 1.4.1914 )

Mons. Mořic Růžička

Mons. Mořic Růžička

farář (1.1.1887 - 1.1.1902 )

Datum svěcení: 25.7.1870

Narodil se 14. 9. 1847 v  Sobíškách u Přerova.

Zemžel v roce 1941, pohřben v Určicích. 

Josef Sedláček

Josef Sedláček

farář (1.1.1882 - 1.1.1886 )

Rodák z Duban.

František Vlk

František Vlk

farář (1.1.1855 - 1.1.1881 )

Rodák z Kostelce na Hané.

Antonín Andrerschöck

Antonín Andrerschöck

farář (1.1.1842 - 1.1.1855 )

Rodák z Uherského Ostrohu.

Jan Jilg

Jan Jilg

farář (1.1.1828 - 1.1.1842 )

Rodák z Vítkova u Opavy.

Jan Dvořák

Jan Dvořák

farář (1.1.1826 - 1.1.1828 )

Rodák ze Stážnice.

Matěj  Zeman

Matěj Zeman

farář (1.1.1823 - 1.1.1826 )

Rodák z Lednice.

Ferdinand Hönig

Ferdinand Hönig

farář (1.1.1818 - 1.1.1832 )

Rrodák z Hustopečí.

12