Křest

Křest

Křest je první ze svátostí. Je to největší dar v životě člověka. Křtem Bůh přijímá člověka za své dítě a vkládá do něho svůj život a zapojuje ho do společenství věřících – církve. Odpouštějí se mu hříchy. U malých dětí dědičný hřích, u dospělých také všechny osobní hříchy. Pokřtěný získává duchovní dary – ctnost víry, naděje a lásky. Pokřtěný má pak právo na ostatní svátosti.

Podmínky pro křest malého dítěte do 6 let

 1. Křest dítěte žádají rodiče či aspoň jeden z rodičů.
 2. Křest je rozhodnutím se pro víru a pro život z víry. Proto je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl pokřtěný a zavázal se, že povede své dítě k Bohu slovem i životem. Malé děti se křtí na víru rodičů.
 3. Účastnit se přípravy před vlastním křtem – rozhovoru o křtu, o víře a životě z víry. Délka přípravy se odvíjí od připravenosti a víry rodičů.
 4. Kmotr má být praktikující věřící, aby mohl pokřtěného vést v křesťanské životní cestě a pomáhat rodičům v náboženské výchově. Je biřmovaný.
 5. Křest má být v té farnosti, v které žijí rodiče. Křtem se totiž pokřtěný přičlení do konkrétní církevní obce.
 6. V naší farnosti se křtí při nedělní mši svaté, aby společenství věřících přivítalo nového člena farnosti.
 7. Je vhodné připravit si křestní roušku a křestní svíci a rodiče a kmotři přijít ke svátosti smíření.

Podmínky pro křest dítěte od 7 do 14 let

 • Viz 1.–5. nahoře
 • Navíc: dítě v tomto věku by mělo o víře už samo něco vědět. Žádá se proto aspoň rok společného setkávání s ostatními dětmi při výuce náboženství.

Pokud ani jeden z rodičů není pokřtěný, není vše ztraceno. Mohou se, pokud budou chtít, před křtem svého dítě i oni sami připravit k přijetí vlastního křtu a být pokřtěni společně jako jedna rodina.

Podmínky pro křest dospělých

 • Sám se musí rozhodnout pro křest. Musí věřit v Boha Spasitele a učit se podle víry žít.
 • Roční příprava formou setkání ve skupině. Křest bývá většinou o Velikonocích.
 • O přípravu mohou požádat i zájemci o svaté přijímání, zpověď a biřmování.

Více o křtu na webu liturgie.cz.