Jak podpořit farnost či Antonínek

Jak podpořit farnost či Antonínek

Jak podpořit provoz, rozvoj a aktivity farnosti?

Farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem financuje svůj provoz ze štědrosti dárců a přibližně 10% z nájmů nemovitostí. V nákladech jsou zahrnuty tři kostely, budova fary, pastorační dům, liturgický prostor, sociální zázemí, parkoviště a křížová cesta na Antonínku, sečení trávy v poutním areálu, farní dvůr, zahrada a hřiště i výplaty zaměstnanců. Do nákladů se počítá jak údržba, energie - topení, tak výstavba nových nebo generální opravy stávajících objektů.

Nově bude farnost více investovat do duchovního rozvoje farnosti, přímo do Proměny farnosti.

Osobně můžete přispět:

  • Svou modlitbou za proměnu farnosti podle Boží vůle
  • Finanční částkou při sbírce v kostele
  • Finančním darem zaslaným na účet 129 227 740/0300 ČSOB; do poznámky uvádějte prosím DAR NA HLAVNÍ ČINNOST.
  • Trvalým příkazem k úhradě ve vašem internetovém bankovnictví
  • Prostřednictvím QR kódu, který vám pomůže vyplnit potřebné údaje
  • Věcným darem
  • Zapojením do Konkrétní služby ve farnosti

 

Při finanční částce nad 1 tis. Kč za rok, lze u zaměstnavatele uplatnit slevu na dani. Proto na konci roku rádi vystavíme potvrzení o přijetí finančního daru.

Při daru nad 10 tis. Kč vám rádi vystavíme darovací smlouvu.

Děkujeme za vaši štědrost a pomoc k zajištění chodu naší farnosti. Jakákoli finanční pomoc a osobní modlitba není samozřejmostí. Proto ještě jednou, ať vám Pán odplatí vaši štědrost.  

QR Platby pro podporu farnosti