Svátost smíření

Svátost smíření

Večer o Velikonocích se Pán Ježíš ukázal svým apoštolům a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou" (Jan 20,22-23). Odpuštění hříchů, spáchaných po křtu, se uděluje prostřednictvím příslušné svátosti, nazývané svátost smíření nebo pokání či zpověď.

Ani poté, co se odkloníme od cesty, na kterou nás Bůh povolal křtem a vyznačil svými příkazy, není nutno si zoufat. Ježíš ví o naší slabosti. Stanovil způsob, jak lze dosáhnout odpuštění našich hříchů a poklesků, pokud je ovšem uznáme a snažíme se jich litovat. Smíření je nutné pokaždé, když Boha zradíme špatným myšlením, slovy či skutky, kterým říkáme hříchy. Hřích je víc než pouhá chyba. Narušuje vztahy člověka k Bohu, k bližnímu i k sobě samému. Všechny hříchy nejsou stejně těžké. Existují myšlenky, slova, skutky a opomenutí, které tíží naše svědomí, ale jsou všední, protože člověk je slabý. Říká se jim také lehké hříchy.

Těžký, nebo smrtelný hřích je označení pro takový stav srdce nebo pro takové jednání, které těžce porušuje vztahy k Bohu, k církvi a k lidem. Je to vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona v nějaké závažné věci.
Aby křesťan, který se dopustil těžkých hříchů, mohl jít tase k svatému přijímání, k tomu se vyžaduje odpuštění hříchů ve svátosti smíření. Ti, kteří přijímají tuto svátost smíření s opravdovostí a se zkroušeným srdcem, dosáhnou odpuštění všech hříchů, ale také obnovení přátelství s Bohem, nový pokoj a radost do srdce.

 

Svátost smíření lze přijmout v rozhovoru s knězem na požádání kdykoli. 

 

Pravidelně je příležitost půl hodiny před každou mší svatou.

Pondělí Blatnice 17:30 - 17:55  
Úterý Antonínek 14:40 - 14:55 pouze první úterý v měsíci
Středa Blatnice 17:30 - 17:55  
Čtvrtek Blatnička 17:30 - 17:55 16:30 - 16:55 v zimním čase
Pátek Blatnice 17:30 - 17:55  
Sobota Blatnice 06:30 - 06:55 v čase covidu se zpovídá 17:30 - 17:55
Neděle  Blatnice 07:00 - 07:25  
  Blatnička 08:30 - 08:55  
  Blatnice 10:00 - 10:25  
  Antonínek 15:00 - 15:30 pouze v letním čase

 

Potřebujete se smířit s Bohem a najít pokoj v duši? Nebyli jste už mnoho let u svátosti smíření a nevíte jak na to?

Nebojte se přijít. Každý kněz - zpovědník, vám rád na požádání pomůže, abyste přijali tuto svátost k vašemu duchovnímu prospěchu.

Nejčastější pomůckou je v Kancionálu (kostelní knížky) tzv. zpovědní zrcadlo, které můžete použít při přípravě na zpověď.

 

Jste pokřtěni a nebyli jste ještě u svátosti smíření?

Hledajících jako jste vy je více, takže se nebojte kontaktovat kněze. Příprava dospělých k přijetí svátostí probíhá dle domluvy na faře.