Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 19.5. do 26.5.2024 - 21. týden

neděle 19.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Antonínek 16:00 Pouť rodin.
Blatnice 07:30 za + manžele Musilovy, syna a ochranu sv. Antonína pro živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za živé a + spolužáky ročníku 1968-69 a jejich rodiny
pondělí 20.5. památka Panny Marie Matky Církve
Blatnice 18:00 za + maminku Zdeňku Strakovou
úterý 21.5. sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 22.5. mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 za + Anežku Šrámkovou, celou + rodinu a ochranu Boží pro živou rodinu
čtvrtek 23.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Blatnička 18:00 Poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za ochranu pro živou rodinu s prosbou za zemřelé rodiče
pátek 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Blatnice 18:00 za + rodiče Ladislava a Libuši Vyskočilovy a za celou živou a + rodinu
sobota 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
Antonínek 11:00 Svatební mše svatá za novomanžele
neděle 26.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Antonínek 15:00 Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno.
Blatnice 07:30 Za živou a + rodinu Bogarovu a duše v očistci
10:30 za + kněze a nová kněžská povolání
Blatnička 09:00 za farníky

  • Dárce věnoval na podporu farnosti 2000 korun.
  • 1.6.2024 uzavřou v Kapli sv. Antonína svátostné manželství Lukáš Mičo, Blatnice a Kamila Uhrová, Louka.
  • V neděli 19.5.2024 se koná na Antonínku Pouť rodin. Pouť začíná ve 12 hodin, kde se můžete těšit na piknik, hry, mši svatou a divadlo. Modlitba hodin bude v 15 hodin. Mše svatá bude v 16 hodin.
  • Prosím rodiče dětí, které půjdou do první třídy, aby si u vchodu do kostela vyzvedli přihlášku do náboženství a vyplněnou odevzdali do schránky na faře nejpozději 9.6.2024.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY