Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 26.9. do 3.10.2021 - 39. týden

neděle 26.9. 26. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00

Úmysl na Antonínku

Blatnice 07:30

Za + Václava Válka a dvoje + rodiče

10:30

za farníky

Blatnička 09:00

na poděkování Pánu Bohu za vybudování kapličky sv. Ludmily, s prosbou o požehnání všem, kdo se na ní podíleli

pondělí 27.9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Blatnice 18:00

za + rodiče a sourozence, manžela, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

úterý 28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
Blatnice 18:00

Za celou + rodinu, dar zdraví a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

Blatnička 16:30

Za + Václava Šimčíka, sestru, rodiče, příbuzné a živou rodinu

středa 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Blatnice 18:00

za duše v očistci, zvláště za duše + kněží

čtvrtek 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Blatnice 19:00

ADORACE

Blatnička 18:00

za + manžela, rodiče, dva sourozence a dar zdraví

pátek 1.10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Blatnice 18:00 Za + rodiče Smějsovy a za živou a + rodinu z obou stran.
sobota 2.10. památka svatých andělů strážných
Blatnice 07:00

Za dar moudrosti při výběru zaměstnání

neděle 3.10. 27. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00

úmysl na Antonínku

Blatnice 07:30

za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci

10:30

za farníky

Blatnička 09:00

Za + manžela, rodiče, příbuzné, dar zdraví a další ochranu Panny Marie


  • Ze křtu bylo věnováno 2.000 korun.
  • Valná hromada Matice svatoantonínské se uskuteční v neděli 26.9.2021 v 15 hodin na Sv. Antonínku.
  • Vždy v pátek je mše svatá s příběhem připravena pro děti. Mohou se zde také zapojit do celoroční soutěže o ceny. 
  • Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.
  • Matice svatoantonínská a Domácí hospic Antonínek připravili na Antonínku DRAKIÁDU. Koná se v neděli 3.9.2021 od 14:30 hod. Kromě pouštění draků také soutěže pro děti, podzimní tvořivá dílnička, táborák s opékáním, špekáčky budou zajištěny, setkání s pracovníky hospice, který můžete finančně podpořit.