Arcidiecézní Centrum pro katechezi ve spolupráci s P. Josefem Mikuláškem působícím na katedře systematické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci zpracovalo metodickou příručku k prožívání letošního velikonočního třídení v rodině.

 

„Text může rodinám pomoci také k nastartování společné modlitby, pokud na ni nebyli zvyklí, nebo společného prožívání, slavení a sdílení víry,“ dodává vedoucí katechetického centra Martina Orlovská.

 

Příručku ve formátu PDF si lze stáhnout zde.

 

foto: Člověk a Víra