Kdo nebyl na mši svaté v sobotu večer nebo v neděli tři týdny, může si zatelefonovat do farní kanceláře 734 384 671 a zamluvit si místenku telefonicky. Pokud místenku z nějakého důvodu nepoužijete, vraťte ji do zádveří kostela, nebo někoho pozvěte na mši svatou. Jinak by jedno místo propadlo nevyužité. 

Ke svátosti smíření a ke svatému přijímání můžete přijít, i když nejste přítomni na mši svaté.

Podle vládních nařízení je třeba v uzavřených prostorách nosit respirátor. Můžete si ho koupit na faře. Cena za jeden kus 15 korun.

Foto: Farní kostel sv. Ondřeje přibližně rok 1950