CPR Uherský Brod  CPR Strážnice  I  CPR Veselí nad Moravou  I Matice svatoantonínská 

SVATÝ ANTONÍNEK

Sobota
18. 5. 2024

18:00 hod.
Svatodušní vigilie
s chválovou kapelou
SINAJ z Valašských Klobouk.
    • Modlitby, zpěv duchovních písní, rozjímání, příroda – krása stvoření...

Neděle
19. 5. 2024

Pouť rodin
DuchaPlný čas pro malé i velké
Program:

12.00 Anděl Páně – společná modlitba

Piknik – oběd v trávě z vlastních zásob

13.00 Dary Ducha aneb Poznají nás po ovoci
- stanoviště a tvořivá dílnička
15.00 Hodinky ke sv. Antonínu (kaple)

16.00 Mše svatá, slouží P. Andrzej Bystrzycki, děkan Veselí nad Moravou
Hudební doprovod schola ze Strážnice a Radějova
Křesťanská taneční skupina Lafé

17.30 O Šípkové Růžence
loutkové divadlo Dana Taraby
Prodej občerstvení.
Mše svatá se koná za každého počasí.
Další program dle aktuální situace.
Prosíme o modlitbu za zdar celé akce.