Zpravidla každé první úterý v měsíci se na Svatém Antonínku v 15.00 schází  kněží ke kající bohoslužbě.

Únorové setkání se uskuteční v úterý 6. 2. 2024 od 15.00.

Přichází, aby společně s věřícími prosili za odpuštění kněžských poklesků.
Nejen vlastních, ale i svých spolubratrů.
Prosí za vlastní posvěcení, vytrvání v dobrém a nová kněžská a řeholní povolání.

Program:

  • korunka k Božímu milosrdenství
  • mše svatá
  • adorace