Poslední srpnovou neděli, 27. 8. 2023 budeme na Svatém Antonínku děkovat za úrodu a přijatá dobrodiní. 

Pořad bohoslužeb:

9.00 mši svatou slouží P. Miroslav Reif, farář z Ostrožské Lhoty

9.30 vychází krojované procesí od farního kostela sv. Ondřeje v Blatnici pod Svatým Antonínkem

10.30 hlavní mše svatá,
slouží Mons. Antonín Basler,
pomocný biskup olomoucký

Následuje oběd v poutním areálu.

14.00 svátostné požehnání (kaple)

Urodila se Vám zelenina a ovoce?
Podařilo se Vám letos vypěstovat něco ojedinělého?

Vaše plody ze zahrádek, polí a vinohradů, ale i květiny, byliny ... se mohou stát součástí výzdoby liturgického prostou při děkovné-dožínkové pouti 27. 8. na Svatém Antonínku.
Pro náš kraj tradiční, ale i méně známé plodiny můžete přinést na níže uvedená místa. Nemusí jít o velké množství daného druhu.

Velkou parádu, díky rukám šikovných žen, udělá ve finále každý kus!

Kam můžete dary přinést:

Blatnice pod Sv. Antonínekem - do pátku na farní dvůr

Blatnička - vestibul obecního úřadu, během pátku do večerních hodin

Ostrožská Lhota - během pátku, Alena Skřenková, Lánová 423

Svatý Antonínek - do pátku, v době od 10.00 do 17.00

Případné informace: 731 402 196

Ovoce a zelenina z výzdoby budou sloužit dál.

Stejně jako v minulých letech se zužitkuje  ve Fryštáku při akcích pro mládež, které zde salesiáni pořádají.

Předem děkujeme za Vaše dary.