Foto Lenka Fojtíková

Videozáznam přednášek, které měl ve dnech 5. - 9. 7. 2023 P. Vojtěch Kodet O.Carm na Svatém Antonínku, byly natočeny díky Misiefilmom.sk.
Téma: Pojďte a uvidíte. Jan 1,39

Čtvrtek
1. přednáška ZDE
2. přednáška ZDE
3. přednáška ZDE
Promluva při mši svaté ZDE 

Pátek
1. přednáška ZDE
2. přednáška ZDE
3. přednáška ZDE

Sobota
1. přednáška ZDE
2. přednáška ZDE
3. přednáška ZDE
Promluva při mši svaté ZDE

Neděle
1. přednáška ZDE
2. přednáška ZDE
Promluva při mši svaté ZDE

Záznam přednášek z roku 2022 ZDE

Text a fotografie Lenky Fojtíkové naleznete v následujících odkazech.

První den
Druhý den
Třetí den
Večerní bonus
Čtvrtý den

První červencové dny patřily už tradičně na Svatém Antonínku Duši Slovácka.
Duchovní obnově, při které nás doprovázel P. Vojtěch Kodet, O.Carm.
Krásné slunečné počasí a přírodní scenérie duchovní prožitek všech přítomných ještě více znásobily.
V první řadě patří dík Bohu, že celá akce proběhla bez větších zádrhelů.
Poděkování patří též otci Zdeňkovi a každému, kdo se jakýmkoli způsobem o průběh společně prožitých čtyř dnů zasloužil.

Z věčnosti nad námi určitě bděl i P. Antonín Šuránek (1902-1982), který je s poutním místem nerozlučně spjat.
Po celý život šířil úctu ke sv. Antonínu Paduánskému a snažil se o posvěcení poutního místa a Slováckého kraje.
Podobné aktivity mu byly vlastní. Už v roce 1931, ještě jako mladý kněz, byl jmenován mezi „exerciční horlitele“ olomoucké arcidiecéze (více ZDE).

Později založil dokonce „Dílo sv. Antonína.“
Jeho hlavním cílem bylo využít k evangelizaci obliby samotného světce a četných poutních míst jemu zasvěcených. Tuto myšlenku krátce zmínil i ve své promluvě, kterou přednesl v červnu 1946 při udělení doktorátu z teologie. 

Mimo jiné v něm říká: … „je vhodné postavit do služeb myšlenky exerciční v našich krajích úctu k sv. Antonínu Paduánskému. … Úcta tohoto světce je velice rozšířena. Je třeba pouze ji využít, dát jí správnou náplň, opatřit poutní místa svatoantonínská rekolekčními domy, aby se staly duchovními ozdravovnami celého okolí, aby skýtaly svatou samotu, a tak umožňovaly Duchu sv. činnost v duších, zbavených rmutu a hluku všedního dne.“
Celá promuva ZDE.