Letošní první "Hodinky" začínají
v neděli 16. 4. 2023 v 15.00
v kapli na Svatém Antonínku.
Následuje mše svatá.

Text modliteb ZDE

Jen stěží by se dalo zjistit, kdy se poprvé na Svatém Antonínku modlili „Hodinky."
Jedná se o pobožnost ke cti sv. Antonína Paduánského, ke které se věřící i dnes schází vždy devět neděl před světcovým svátkem.

Díky zápiskům P. Šuránka (rok 1942) v pamětní knize kaple víme, že pobožnost byla už v době války propojena se mší svatou.
Můžeme se dočíst, co ho k hlubší duchovní přípravě vedlo.

Mnohé z podnětů jsou aktuální i v dnešní době.

Daly by se shrnout do následujících bodů:
• duchovní užitek velkých poutí a všech návštěvníků v nadcházející poutní sezoně
• aby jednotliví poutníci dosáhli účelu své pouti (toho za co byla pouť obětována)
• zvlášť turisté, aby odcházeli nejenom s pěknou, ale i svatou vzpomínkou
• prosba o poznání Boží vůle - jakým způsobem pracovat na posvěcování poutního místa - duchovně i hmotně

Dle slov pamětníků nebyla údajně pobožnost v žádném roce přerušena.