Společenství RUAH zve všechny na Svatý Antonínek k pobožnosti devíti prvních sobot na smír neposkvrněného srdce Panny Marie, které se budou konat v kapli sv. Antonína od března do listopadu 2023.

Začínáme v sobotu 4. března 2023
14.15
modlitba rozjímavého růžence

15.00 mše svatá
 
K novéně se vážou velké přísliby, zjevené Pánem Ježíšem sestře Konsolátě 15. srpna 1942.
Pobožnost lze uskutečnit, i když se někdy nemůžeme zúčastnit přímo na Svatém Antonínku,
musíme však splnit příslušné podmínky: 
1. svatá zpověď
2. svaté přijímání obětované na usmíření Božského srdce Pána Ježíše spojeného se srdcem Panny Marie 
3. pět desátků růžence 
4. čtvrthodina rozjímání nad některým tajemstvím svatého růžence 
 
V měsíci lednu, únoru a prosinci 2023 se bude konat vždy 1. sobotu v měsíci v kapli sv. Antonína
od 14.00 hod. modlitba rozjímavého růžence.