Fotogalerie Petra Nedomy ZDE

Vidím jen já tolik ,,náhod“ v životě P. Šuránka ve spojitosti s Blatničkou?

P. Antonín Šuránek se narodil 29. 5. 1902 rodičům Martinovi a Anně (rozené Vaňkové) v Ostrožské Lhotě v domě č. p. 28 jako předposlední ze 6 sourozenců, v deseti letech mu zemřela matka.

Za působení v Blatničce v letech 1970-1975 si vybral k přebývání dům č. p. 28 a rodinu Vaňkovu, která měla 6 dětí. Otec Cyril Vaněk odešel předčasně ve 49 letech, nejmladšímu synovi nebylo tehdy ještě ani 5 let.
Vdova Božena, rodačka z Ostrožské Lhoty, se už nikdy nevdala a žije dodnes.

Přišlo nám symbolické přijít v neděli 29. 5. 2022 do kostela v Blatničce na májovou pobožnost a poté zavzpomínat na tohoto výjimečného kněze v den 120. výročí jeho narození.

Už na první májové pobožnosti jsme začali číst na pokračování z knížky ,,Kluk od Svatého Antonínka“, abychom přiblížili dětství a zážitky z jeho života. To jsme ale netušili, kolik pamětníků ho nosí stále v srdci a bylo ochotno se podělit o své zážitky s ostatními. Mě osobně překvapila účast lidí i z okolních obcí.

Je pravdou, že předmětem zájmu se nejdříve stala výstava fotografií ze života P. Šuránka, která byla umístěna v kostele. Jelikož nám ale přálo počasí, mohli jsme využít laviček a stolů s pohoštěním, které byly připraveny kolem kostela. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat obci Blatnička, která se zapojila do organizace této besedy. Zase se ukázalo, že lidé raději besedují a povídají si mezi sebou, než hovoří u ambonu.
Díky tomu jsme měli možnost vyslechnout pěkná svědectví ze života P. Antonína Šuránka, o kterých bychom se třeba jinak nikdy nedozvěděli.

K srdečné až rodinné atmosféře zajisté přispěla i schola z Blatnice pod Sv. Antonínkem, která doprovázela výstavu o životě P. Antonína Šuránka v kostele a potom i při besedě venku u kostela.

Přišlo i několik manželských párů, které P. Šuránek oddával. Přítomna byla i již zmiňovaná vdova Božena Vaňková s dcerou, která přinesla další fotografie s P. Šuránkem. Potěšila mě také účast nejstarší občanky Blatničky, paní Anastázie Minaříkové, která zase pracovala dlouhé roky jako důvěrnice Matice svatoantonínské.

Při svědectví tolika lidí, a to i nevěřících, které ovlivnil P. Šuránek za svého života, se ani nedivím, že byl trnem v oku tehdejšímu režimu, který mu v roce 1975 odebral státní souhlas, a tím i oficiálně ukončil jeho působení v Blatničce.
V našich srdcích však odkaz tohoto vzácného člověka, který zemřel v pověsti svatosti, zůstává dál.

Jarmila Hrušková