Foto: Lenka Fojtíková

Článek v Katolickém týdeníku ZDE

Článek na webu arcdidiecéze olomoucké ZDE

Reportáž z kaple sv. Rocha v regionální televizi TVS ZDE od 7.50 min
(Pozn. Do reportáže se vloudila chyba. Letos si připomínáme 120 let od narození a 40 let od úmrtí P. Šuránka.)

Reportáž z Baťova kanálu v regionální televizi TVS ZDE

 

Letošní ročník Pěší poutě za umělce si připomněl život a odkaz P. Antonína Šuránka, u kterého si v roce 2022 připomínáme hned dvě kulatá výročí. V květnu upynulo 120 let od narození a na podzim si připomeneme 40. výročí úmrtí.

První tři dny si poutníci, ale i lidé, kteří se zúčastnili nabízeného doprovodného programu, si kandidáta na svatořečení připomínali intenzivněji a ve zbývajících dnech se nad jeho životem, dílem a odkazem pro dnešní generaci zamýšleli během putování v rozhovoru, ale třeba i zpěvem jeho písní.

Při nedělní bohoslužbě ve farním kostele v Uh. Hradišti místní farář, P. Josef Říha, svým farníkům připomněl, že P. Šuránek zde strávil studentská léta (1914-1922) a v důchodovém věku, kdy byl bez státního souhlasu pro vykonávání kněžské služby, jeho velkou část prožil v domě, kde je dnes klášter Milosrdných sester III. řádu sv. Františka.

Odpoledne směřovaly kroky poutníků do kaple sv. Rocha nad městem, kterou v šedestátých letech pomáhal P. Šuránek opravovat.
Malá skupinka se ve večerních hodinách dokonce vydala na průzkum Hradiště, aby nalezla tři místa, na nichž mladý Šuránek během studia na gymnáziu bydlel.

  • Fotogalerie z kaple sv. Rocha od Františka Ingra na webu Člověk a Víra ZDE

V pondělí byl cílem Uherský Ostroh. Právě tam prožil mladičký Antonín školní rok 1913/14 ve zdejší měšťanské škole.
Ve škole požil řadu krásných setkání a začalo v něm zrát kněžské povolání. Po mši svaté, kterou sloužil P. Jiří Zámečník, biskupský delegát pro svatořečení, následovala beseda s názvem Boží doteky v životě P. Antonína. Mluvené slovo se prolínalo písněmi zhudebněných básní P. Šuránka.
„Poutnický sboreček“ vznikl a trénoval za pochodu. Až z dalekého Lanškrouna vážil cestu mladý nadějný hudebník, Martin Bureš, jež básně zhudebnil a zpěv doprovodil hrou na harmoniku.

Úterní ráno bylo deštivé, ale cesta do Ostrožské Lhoty proběhla hladce. Poutníci si na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jak náročná cesta do školy před sto lety byla.
Ve Lhotě si ukázali Šuránkův rodný dům č. p. 28, navštívili kostel sv. Jakuba a pomodlili se na hřbitově. Posilněni obědem od místních farníků a po sladké tečce v cukrárně se vydali na Svatý Antonínek.
Milým překvapením pro všechny bylo připojení Mons. Jana Peňáze, velkého propagátora pěšího poutnictví. S poutníky vystoupal na Sv. Antonínek, přenocoval a ráno doprovodil na Baťův kanál.

  • Úterní fotoreportáž z Antonínku a středeční plavba lodí od Lenky Fojtíkové ZDE
  • Plavba po Baťově kanála s biskupem Josefe  Nuzíkem a mše svatá ve Strážnici od Františka Ingra na webu Člověk a Víra ZDE a ZDE
  • Koncertní vystoupení na zámku v Miloticích a mše svatá od Františka Ingra na webu Člověk a Víra ZDE