Pěší poutě za umělce se může zúčastnit skutečně každý. Není primárně určena pro umělce.
Zapojit se je možné nejen formou putování, ale také svou účastí na doprovodném programu během celého týdne.

Program v úterý 26. 7. na Svatém Antonínku

17.00 mše svatá

18.00 Význam života P. Šuránka pro současného člověka
Proč svatořečení P. Šuránka? Co je potřeba ke svatořečení vůbec?
A jak se týká svatost každého člověka?

18.45 křížová cesta s myšlenkami P. Šuránka

Program celého týdne ZDE

Poslechněte si rozhovor o Pěší pouti za umělce 2022 v archivu radia Proglas ZDE
(Rozhovor Radky Rozkovcové s Maritnou Pavlíkovou a P. Jiřím Zámečníkem.)

__________________________________________________

 
„Stačí pokorně přijmout své nedokonalosti a s láskou a mírností je snášet.
V tom spočívá pravá svatost.“


To je motto letošní pouti, tentokrát vzato z myšlenek sv. Terezičky z Lisieux.
Termín týdenního putování spolu s doprovodným programem vychází stále na poslední týden v červenci: od neděle 24. do soboty 30. července.

Výchozí místo trasy a následující tři zastávky – Uherský Ostroh, Ostrožská Lhota a poutní místo Svatý Antonínek – byly vybírány v souvislosti se vzpomínkou na osobnost kněze Antonína Šuránka a jeho dvojité výročí (1902–1982). Právě jemu a vzpomínce na něj bude věnován doprovodný program pro tato místa.

Středem, a dá se říct též vrcholem doprovodného programu, bude setkání s významnými osobnostmi olomouckých biskupů a arcibiskupů ve Strážnici 27. července.
Hostem celého dne bude, dá-li Pán, biskup Josef Nuzík. Ten se v 10.00 nalodí spolu s ostatními poutníky na loď v přístavu ve Veselí nad Moravou (prodej lodních lístků pro veřejnost na webu lodnilistky.batacanal.cz).
Po mši svaté v 18.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie pak bude hlavním hostem programu: „Kým je pro mě biskup?“

U příležitosti 30. výročí nástupu arcibiskupa Jana Graubnera bude večerní program věnován některým významným osobnostem olomouckých biskupů a arcibiskupů, předchůdců současného arcibiskupa.

Dalším místem na trase bude barokní zámek v Miloticích.
Součástí doprovodného programu PPU 22 bude odpolední koncert barokního souboru Musica Poetica z děl barokních skladatelek v prostorách tohoto barokního zámku.

Cílem PPU 22 je mariánské poutní místo Žarošice, kam by poutníci měli dojít v pátek 29. července.

Poutníky po celý týden bude provázet P. Jiří Zámečník, biskupský delegát pro svatořečení.
Také proto letošní pouť setrvává u tématu „Svatost se týká každého člověka“.
Je totiž dobré a velmi potřebné, aby si pokřtěný člověk více uvědomoval, prostřednictvím vzpomínky na osobnosti naší blízké i vzdálené historie, že svatost se týká každého člověka.
Hlavní organizátoři 16. ročníku Pěší poutě za umělce věří, že připravovaný program velkou měrou k tomuto uvědomění přispěje.

Podrobný program PPU 22 pro veřejnost na webových stránkách KulturaSlova.cz.
Potřebné informace dostanete na e-mailu [email protected] nebo na tel. 587 405 402.