Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Justina, mučedníka
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:00
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za duše v očistci

29. neděle v mezidobí
 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  Poděkování za přijatá dobrodiní a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za farníky

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  Pouť Matice svatoantonínské a ostatních Matic

3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + Josefu a Františka Bršlíkovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

4úterý 9. týdne v mezidobí
5památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, mše sv. pro děti
6sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropol. chrámu a celé arcidiecéze
 • 17:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 17:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  ADORACE V BLATNICI 17:00 - 19:00

  ADORACE V BLATNIČCE 17.15 - 17:55

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  Poděkování za dožitých 92 let života, za + manžela a živou rodinu

7Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + Anežku Zálešákovou a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

8Neposkvrněného srdce Panny Marie
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:00
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + Ludmilu Váverkovou, + manžela, duše v očistci a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

910. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  poděkování za přijaté dary a milosti, s prosbou o dar víry

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  za + rodiče a živou rodinu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za živé a zemřelé spolužáky ročníku 1953-54, za jejich rodiny a učitele

   

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  modlitba hodin a mše sv. na Antonínku

10pondělí 10. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + Josefa Hrušku, dvoje + rodiče a živou rodinu

11sv. Barnabáše, apoštola
12středa 10. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + Cecílii Sládkovou, manžela, jejich rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu

13DOMÁCÍ POUŤ KE CTI SVATÉHO ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za poutníky a ctitele sv. Antonína

14pátek 10. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + Marii Nejezchlebovou a živou a + rodinu Zálešákovu a Nejezchlebovu

15sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  Za + rodiče, bratry, příbuzné a živou rodinu

1611. neděle v mezid. Hlavní pouť ke cti svatého Antonína
17pondělí 11. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + rodiče Hruškovy a Boží ochranu pro živou rodinu

18úterý 11. týdne v mezidobí
19sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
20čtvrtek 11. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  Za + manžela, rodiče a živou rodinu

 • 19:00 Adorace
  Adorace
  • 19:00 - 20:00
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  ADORACE

21sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
 • 15:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:30 - 16:00
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  pohřební mše svatá

22sv. Paulína Nolánského, biskupa , nebo sobotní památka Panny Marie
2312. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za farníky

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  za + rodiče Šuránkovy a živou rodinu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + rodiče Strakovy, dceru a ochranu Boží pro živou rodinu

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  Pouť čtenářů časopisu Immaculata a Rytířstva Neposkvrněné

24Narození sv. Jana Křtitele
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + kamarádku

25úterý 12. týdne v mezidobí
26středa 12. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + Jaroslavu Válkovou, manžela a dvoje + rodiče a duše v očistci

27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  Poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví pro živou rodinu a za + rodiče a bratra

 • 19:00 Adorace
  Adorace
  • 19:00 - 20:00
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  ADORACE VŠECH SPOLEČENSTVÍ

28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  Za zemřelé rodiče Ludmilu a Bohumila Petraturovy a za dar zdraví a pomoc Boží pro živou rodinu.

29sv. Petra a Pavla, apoštolů
 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 19:45
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  DUŠE SLOVÁCKA NA SVATÉM ANTONÍNKU

  SOBOTA 29.6. - ÚTERÝ 2.7.2024

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  úmysl na Antonínku

3013. neděle v mezidobí
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  pouť sv. Petra a Pavla