Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 28.1. do 4.2.2024 - 05. týden

neděle 28.1. 4. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 Za + syna, živou rodinu a duše v očistci
10:30 Poděkování Pánu Bohu za 55 let života s prosbou o dar zdraví pro službu ve farnosti
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 29.1. pondělí 4. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 30.1. úterý 4. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 31.1. památka sv. Jana Boska, kněze
Dnes mše sv. není
čtvrtek 1.2. čtvrtek 4. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Dnes mše sv. není
sobota 3.2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka , nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 4.2. 5. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 Za zemřelého Josefa Hájka a celou živou a zemřelou rodinu.
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu a za + otce

  • Dar ze křtu 1.500 korun.
  • V pondělí večer, 29.1.2024, mše svatá nebude. 
  • V pondělí navštívím naše nemocné se svatým přijímáním v Blatničce.
  • Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním v Blatnici.
  • V sobotu, 3.2.2024, po mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání.
  • Dnes v neděli 28.1.2024 jste všichni zváni na narozeninovou oslavu v 15 hodin v Domě Sv. Rodiny.