Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
2sv. Marcelina a Petra, mučedníků
3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4Nejsvětější Trojice
 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Antonína

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za farníky

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:30
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  modlitba hodin a mše svatá za živé a + členy Matice svatoantonínské

5sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
 • 15:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:30 - 16:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  pohřební mše sv. za + Anastázii Petraturovou

6sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropol. chrámu a celé arcidiecéze
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  modlitba za kněze a mše svatá

7středa 9. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za dvoje + rodiče, + manžela a ochranu Boží pro živou rodinu

8Těla a Krve Páně
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:30
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + Ludmilu Váverkovou, manžela, celou + rodinu a za duše v očistci

9sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
 • 15:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:30 - 16:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  pohřební mše svatá za + Anežku Zálešákovou

10sobota 9. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
1110. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za farníky

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  za dar zdraví pro nemocnou osobu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za Boží ochranu a požehnání a za dar zdraví  pro spolužáky r. 1936-37 a za + spolužáky

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:30
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  modlitba hodin a mše svatá

12pondělí 10. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + Josefa Hrušku, dvoje + rodiče a živou rodinu

13DOMÁCÍ POUŤ KE CTI SVATÉHO ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za poutníky a ctitele sv. Antonína

14středa 10. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za dar zdraví a dary Ducha Sv. pro "60"

15sv. Víta, mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  za + manžela, dvoje + rodiče a živou rodinu

 • 19:00 Adorace
  Adorace
  • 19:00 - 20:00
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  ADORACE

16Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + manžela, dvoje + rodiče a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

17Neposkvrněného srdce Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  Poděkování za dožitých 80 a 85 let, s prosbou o další Boží ochranu pro celou rodinu

18HLAVNÍ POUŤ KE CTI SVATÉHO ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za poutníky z Blatnice a Blatničky

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za poutníky z Ostrožské Lhoty

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za poutníky

19sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za dvoje + rodiče, bratra, pravnuka Pavlíka a Boží ochranu pro živou rodinu

20úterý 11. týdne v mezidobí
21sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + rodiče, duše v očistci a za živou rodinu

22sv. Paulína Nolánského, biskupa
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  Za + rodiče a živou rodinu

 • 19:00 Adorace
  Adorace
  • 19:00 - 20:00
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  ADORACE

23pátek 11. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + Cecílii Sládkovou, manžela, jejich rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu

24Narození sv. Jana Křtitele
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:00
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + Marii a Antonína Ratajských a celou živou a + rodinu

2512. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + rodiče Váverkovy a Kuřinovy, + manžela a ochranu Boží pro živou rodinu

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  za farníky

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  poděkování za přijaté dary, s prosbou o ochranu Panny Marie a pomoc Boží

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  Za čtenáře časopisu Immaculata a Rytířstva Neposkvrněné

26pondělí 12. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + manžela, snachu, rodiče z obou stran a dar zdraví a Boží ochranu za živou rodinu

27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + manžela k nedožitým 80. narozeninám

29sv. Petra a Pavla, apoštolů
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:30
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  Za + manžela a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + rodiče Strakovy, sestru a duše v očistci

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:45
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  ADORACE FARNÍCH SPOLEČENSTVÍ

30mše svatá pro děti
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + rodiče a za celou živou i + rodinu