Kalendář akcí a událostí farnosti

říjen 2022

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1
227. neděle v mezidobí
3pondělí 27. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje

  za živou a zemřelou rodinu Chabičovu, Navrátilíkocu, Smějsovu

4sv. Františka z Assisi
5sv. Faustiny Kowalské, panny
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje

  za dvoje + rodiče, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu a za duše v očistci

6sv. Bruna, kněze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie

  na poděkování za 75 let života, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

7Panny Marie Růžencové
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Ondřeje

  poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou o dar zdraví, za + manžela a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

8sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:00
  • farní kostel sv. Ondřeje

  za + rodiče Cíchovy, dceru Jaroslavu a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

928. neděle v mezidobí
10pondělí 28. týdne v mezidobí
11sv. Jana XXIII., papeže
12sv. Radima, biskupa
13čtvrtek 28. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie

  za + manžela, rodiče, bratra a dar zdraví pro celou živou rodinu

14sv. Kalista I., papeže a mučedníka
15sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
1629. neděle v mezidobí
17sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje

  za + manžela, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

18sv. Lukáše, evangelisty
19sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje

  za + manžela, syny, dvoje rodiče, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

20čtvrtek 29. týdne v mezidobí
21bl. Karla Rakouského
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Ondřeje

  za + manžela, dvoje + rodiče a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

22sv. Jana Pavla II., papeže, nebo sobotní památka Panny Marie
2330. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
24sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje

  za + Anežku a Josefa Horňákovy, dar víry pro živou rodinu a duše v očistci

25Výročí posvěcení kostela
26středa 30. týdne v mezidobí
27čtvrtek 30. týdne v mezidobí
28sv. Šimona a Judy, apoštolů
29sobota 30. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
3031. neděle v mezidobí
31sv. Wolfganga, biskupa