Covid 19

Covid 19

Aktuální opatření

Od 25. října 2021 vstupují v platnost opatření vlády, která se týkají ochrany dýchacích cest.

 

Platí povinnost nosit respirátor (ne jenom roušku) ve vnitřních prostorech staveb,

kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná

o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele,

osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně.

Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.