Matice svatoantonínská

Matice svatoantonínská

Matice svatoantonínská je zapsaný spolek, který se spolu s Římskokatolickou farností Blatnice pod Svatým Antonínkem snaží o zvelebení poutního místa Svatý Antonínek nad Blatnicí, snaží o duhovní obnovu Slovácka a usiluje o prohloubení úcty k zakladateli Matice - služebníku Božímu P. Antonínu Šuránkovi.

 

„Matice je společenství křesťanů, kteří se mateřsky chovají k místům, která je samotné kdysi duchovně odkojila a kde se jim stále dostává mateřského přijetí."

Mons. Jan Peňáz


 

 

 

O Matici svatoantonínské

Historie Matice svatoantonínská byla založena v roce 1946 ThDr. Antonínem Šuránkem, spirituálem kněžského semináře v Olomouci. Prvním předsedou byl ThDr. Dominik Vicenec, děkan a duchovní správce ve Veselí nad Moravou. Má-li se představit..
zobrazit více informací

P. Antonín Šuránek služebník Boží

Další informace o služebníku Božím P. Antonínu Šuránkovi naleznete zdeNarodil se 29.května 1902 (na slavnost Těla a krve Páně) v Ostrožské Lhotě č.p. 28 v rodině Martina a Anny (rozené Vaňkové) jako předposlední ze šesti sourozenců..
zobrazit více informací

Výbor, cíle a stanovy

Členové výboru Marie Špirudová, předsedkyně (⁎1950) Kozojidky Eliška Pospíšilová, místopředsedkyně (⁎1962) Ostrožská Lhota Mgr. Miloš Fojtík, jednatel (⁎1964) Blatnice pod Svatým Antonínkem P. Antonín Bachan (⁎1949) Hluk..
zobrazit více informací

Přihláška

Členem Matice svatoantonínské, z.s. se může stát osoba starší 18 let, která respektuje cíle a stanovy sdružení. Členy přijímá výbor na základě písemné přihlášky nebo přihlášením u příslušného důvěrníka.  Práva a výhody..
zobrazit více informací

Kalendář akcí

 Akce pořádáné (popř. související) s Maticí svatoantonínskou budou průběžně během roku doplňovány a aktualizovány! Není-li uvedeno jinak, proběhne daný program přímo na Svatém Antonínku. 2020Vysvětlivka: přeškrtnuté akce se..
zobrazit více informací

Poutník svatoantonínský

Poutník svatoantonínský je občasník vydávaný Maticí svatoantonínskou od roku 1999 pro potřebu svých členů. Na jeho stránkách naleznete pozvánky a zprávy z uskutečněných akcí. Dozvíte se více informací týkající se samotného poutního..
zobrazit více informací

Cyrilometodějská poutní cesta

Informace o Cyrilometodějské cestě můžete prozatím získat zde   POPIS VŠECH CYRILOMETODĚJSKÝCH POUTNÍCH CEST V OBOU SMĚRECH Velehrad - Svatý Hostýn: 60 km, zastavení č. 1 až 25 Svatý Hostýn - Velehrad: zastavení č. 25 až 1Svatý..
zobrazit více informací

Písně k sv. Antonínu

Na Blatnické hoře Atutor neznámý. V roce 1945 upravil P. Antonín Šuránek1. Na Blatnické hoře / krásná bílá růže / přelíbezně voní, / každý dychtí po ní, / ta všechněm pomůže.2. Antonínek milý / volá každou chvíli: / Pojďte..
zobrazit více informací

Ocenění Bílou růží

Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem a Matice svatoantonínská udělují BÍLOU RŮŽI P. ANTONÍNA ŠURÁNKA, SLUŽEBNÍKA BOŽÍHO:  2008 Jaroslav Trněný - in memoriam - Blatnice pod Svatým AntonínkemJosef Bogar - Blatnice..
zobrazit více informací

GDPR

Informace o zpracování osobních údajůMatice svatoantonínská, z.s. IČO: 66609810, se sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem 27, 696 71 (dále jen „správce"), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679..
zobrazit více informací

Jak podpořit Matici?

Hlavním posláním Matice svatoatonínské, z.s. je usilovat o duchovní obnovu Moravského Slovácka. Snažit se o zvelebování a posvěcování poutního místa Svatý Antonínek nad Blatnicí a úzce spolupracovat s farností. V novodobé historii patří..
zobrazit více informací