Arcidiecézní setkání mládeže se koná každé dva roky u příležitosti oslavy Světových dní mládeže, které se konají každý rok na Květnou neděli (nově na slavnost Ježíše Krista Krále). Světové dny mládeže (zkratka SDM nebo anglicky WYD – World Youth Day) vyhlásil v roce 1985 tehdejší papež Jan Pavel II. V naší arcidiecézi si je připomínáme v rámci děkanátních setkání a arcidiecézních setkání, která se každý rok střídají.

 

Letošní oslavě dal papež František motto „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl“ (Sk 26,16) a s tímto mottem se v sobotu 27. března 2021 uskuteční také arcidiecézní setkání – letos kvůli epidemické situaci jen on-line.

Mladí se mohou zúčastnit i pátečního on-line předprogramu.

 

Program a další podrobnosti naleznete přímo na webu mládeže mladez.ado.cz/adsm-2021/

 

Foto: Tomáš Holeček Člověk a Víra

 

Pozvánka otce arcibiskupa.

 

Jedním z hostů letošního setkání bude P. Lukáš Jambor.