Foto Člověk a Víra Zbyněk Šišpera

Hlavní pouť ke cti sv. Antonína Paduánského se koná v neděli 18. 6. 2023. 

Program

8.00     Mše svatá, slouží P. Vladimír Schmidt, spirituál kněžského semináře

9.00     Mše svatá, slouží P. Miroslav Reif, farář v Ostrožské Lhotě
 
10.30   Hlavní mše svatá, slouží Mons. Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze
Žehnání sousoší Svaté Rodiny v poutním areálu
Oběd v poutním areálu
14.00 Svátostné požehnání (kaple)
 
14.30 Neformální beseda s biskupem Josefem
          Biskup Josef Nuzík bude odpovídat na vámi položené otázky
Přijďte na kus řeči, písničku a kávu s naším biskupem.
Víte, že ve stejný den je také Den otců?
Nezapomeňte jim o pouti popřát!