„Přiblížilo se nebeské království." (Mt 3,2)

To nejsou jen slova, která adresoval sv. Jan Křtitel svým posluchačům u Jordánu před dvěma
tisíci lety. Tato slova se bytostně dotýkají každého z nás.

Zkusme během letošního adventu svatému Janovi více naslouchat. Zkusme jeho slova pojmout jako výzvu a něco ve svém životě změnit, něco udělat.

Podstatou projektu je nechat se inspirovat sv. Janem Křtitelem, jehož slova jsou zaznamenána v evangeliu. Každý adventní týden nás budou provázet Janovy výroky podpořené obrázkem a náměty k tomu, jak využít svůj čas. Symbolický „orloj“, bude důležitým motivem. 

Každý, kdo chce aktivitu plnit, si v neděli vezme v kostele zadání. Lístečky na každý týden budou přichystány vzadu v kostele.  kdo se do aktivity zapojuje, může lísteček přinést další neděli do připraveného košíku v kostele. Do orloje se za každý lísteček přidá barevná samolepka.

Pro každý adventní týden bude vždy vytištěná jedna verze, obsahuje 3 výzvy. Z nich si účastníci vyberou podle obtížnosti. Výzvy jsou vhodné pro dospělé i pro děti.

Všechny děti (i dospělí) jsou zváni na roráty každé pondělí v 6:45, pro děti (i jejich doprovod) je po mši svaté připravena snídaně.