Plakátek ke stažení ZDE

Půlnoční mši svatou bude
v sobotu  31. 12. 2022
na Svatém Antonínku
sloužit P. Vladimír Teťhal (změna).

V roce, který pomalu končí, jsme si v souvislosti s kulatými výročími narození a úmrtí o trochu víc připomínali P. Šuránka (1902-1982).

Dnes už tradiční "silvestrovská půlnoční" na Svatém Antonínku je jedním z jeho počinů.
Poprvé zamířily kroky našich předků z širokého okolí o silvestrovské noci do kaple před 80 lety.
Poslední den roku 1942.

Kam až sahá tradice půlnočních na Svatém Antonínku?

V pamětní knize P. Antonín Šuránek píše:

1941

… „V mysli se nořily myšlenky ... VÁNOCE - VÁNOCE!

Prožít je na kopci ...
Zatím posílá arch. Madlmayer plánky oprav. Vezmeme je s sebou do Blatnice, kde se bude jednat o možnostech bohoslužeb. Vdp. farář přijal plány s radostí, ale pro bohoslužby nebyl. Lidé by se nachladili. …
23. 12. se ptají dvě ženy u kaple: Bude půlnoční?

P. Šuránek kázal o dni sv. Silvestra v Blatnici - zmínil se o Svatém Antonínku, jeho budoucnosti.
Blahopřáno panu starostovi. „Což kdybychom měli noční adoraci?" Už ten námět P. Šuránka přišel pozdě. Ale kdo ví, co bude za rok?

V noci 31. 12. na 1. 1. 1942 konali v kapli smírnou a vděku plnou pobožnost aspoň dva.
P. Šuránek a bohoslovec 1. ročníku Stanislav Šuránek.
V kapli bylo teplo. Modlitby se střídaly se zpěvem, třeba že Pán nebyl na oltáři.
V 0:15 kaple zamčena a dva chodci uvažovali cestou do Ostrožské Lhoty (za svitu měsíce) jak by bylo krásné, kdyby jinoši a muži zahajovali rok - ADORACÍ - na kopci."

 

O rok později je poznamenáno:

1942

„Zimní období (1942 - 1943), bylo letos na kopci podchyceno. ...
V noci z 31. 12. na 1. 1. 1943 noční adorace mužů a jinochů. Od 22.00 výstav nejsvětější svátosti (vdp. děkan Vicenec)
Od 23.00 - 00.30 společná pobožnost. Adoraci předříkával P. Šuránek z chóru, i písně, ježto v kapli je vánoční přítmí (zatemnění).
(Jak dodatečně jsme se dověděli, byla celá obecní rada blatnická kooperativně na adoraci.)"

 

Silvestr na Antonínku byl zpočátku zcela v chlapské režii.

Ovšem ani ženy a dívky nebyly ošizeny. Ty časem přicházely na kopec v hojném počtu hned na druhý den odpoledne, 1. ledna, o Slavnosti Matky Boží Panny Marie, na svátostné požehnání.

Muži a ženy, kteří na Antonínek přicházeli na přelomu roku, nebyli zdaleka jen ze sousedních farností, ale i těch vzdálenějších.

Často putovali pěšky. V mrazivém počasí a čas od času i v pořádné sněhové nadílce. V pamětních knihách se můžeme dočíst, že ženy na Antonínek ze vzdálenějších míst vypravovaly i autobusy.

Zjistit, kdy byla tato tradice přerušena a začala se na Silvestra sloužit mše svatá pro všechny, by potřebovalo více se ponořit do pamětní knihy a třeba by se našla odpověď.