Dále P. Zdeněk seznámil pastorační radu s vizí farnosti a plánem "Proměny farnosti" podle P. Jamese Mallona. Jako součást této Proměny budou v naší farnosti příští rok probíhat kurzy Alfa. Těch se momentálně účastní v Hodoníně tým 10 lidí z Blatnice.

Vize farnosti:

Sníme o farnosti živé, vstřícné a otevřené všem lidem.

Chceme být naslouchajícím a sloužícím společenstvím,

které se v Duchu Svatém bude snažit na společně cestě růst ve víře,

formovat učedníky, svědčit o Kristu s láskou a děkovat Pánu při bohoslužbách.

 

O vzniku kurzu Alfa, tématech a jeho průběhu řekla Magdalena Míšková, o jeho nejdůležitější části, kterou je "Diskuze" potom Veronika Žajdlíková.