13. 6. Domácí pouť

17.00 mši svatou služí P. Marián Pospěcha,
farář v Dolní Lutyni

Otce Marián je poutníkům určitě dobře znám také jako moderátor televize Noe.  

19. 6. Hlavní pouť

8.00 Mše svatá, slouží P. Jiří Kupka,
ředitel TK v Olomouci

9.00 Mše svatá, slouží P. Miroslav Reif,
farář v Ostrožské Lhotě  

10.30 Hlavní mši svatou celebruje Mons. Jan Graubner,
administrátor olomoucký a arcibiskup pražský

Oběd v poutním areálu.

14.00 Svátostné požehnání