Výbor Matice svatoantonínské zve své členy na volební valnou hromadu,
která se uskuteční v rámci poutě Matice svatoantonínské.

Neděle 5. 6. 2022 na Svatém Antonínku.

Program:
15.00
Hodinky se sv. Antonínu
Mše svatá, slouží P. Jiří Zámečník,
biskupský delegát pro svatořečení, kaplan v Přerově

Po mši svaté následuje VALNÁ HROMADA, při které se budou volit členové výboru a kontrolní komise na nové volební období.