Letošní první "Hodinky" začínají v neděli 17. 4. 2022 v 15.00 v kapli na Svatém Antonínku. 

Poté nasleduje mše svatá.

Text moliteb ZDE

Jen stěží by se dalo zjistit, kdy se poprvé na Svatém Antonínku modlili „Hodinky." Což je pobožnost ke cti sv. Antonína Paduánského, ke které se věřící i dnes schází vždy devět neděl před světcovým svátkem.

Díky zápiskům P. Šuránka (rok 1942) v pamětní knize kaple víme, že pobožnost byla v době války propojena se mší svatou.
Můžeme se dočíst, co ho k hlubší duchovní přípravě vedlo.

Mnohé z podnětů jsou aktuální i v dnešní době.
Daly by se shrnout do následujících bodů:
• duchovní užitek velkých poutí a všech návštěvníků v nadcházející poutní sezoně
• aby jednotliví poutníci dosáhli účelu své pouti (toho za co byla pouť obětována)
• zvlášť turisté, aby odcházeli nejenom s pěknou, ale i svatou vzpomínkou
• prosba o poznání Boží vůle - jakým způsobem pracovat na posvěcování poutního místa - duchovně i hmotně

Dle slov pamětníků nebyla údajně pobožnost v žádném roce přerušena.