Díky patří všem skupinám "Tří králů", kteří i v mrazu byli ochotni chodit vinšovat a zároveň pomoci lidem v nouzi. 

Díky také všem dárcům, kteří celkem darovali v Blatnici 99.745, Kč a v Blatničce 24.575,- Kč.

Fotografie zde.