Svatý Antonínek 
N
eděle 17. 10. 2021 v 15.00.
Mše svatá za zemřelé strážce kaple sv. Antonína Paduánského, slouží P. Miroslav Reif, farář v Ostrožské Lhotě.
Zemřelí strážci kaple:
Blatnice pod Sv. Antonínkem
Budař Dominik (1882 - 1972)
Petratur František (1908 - 1992)
Pospíšil Jan (1912 - 1992)
Budař Slavomír (1920 - 2017)
Bogar Josef (1922 - 2009)
Trněný Jaroslav (1925 - 2002)
Vašíček Štěpán (1927 - 2017)
Válek Václav (1929 - 2020)
Vyskočil František (1936 - 2012)
Bachan Miroslav (1941 - 2018)
 
Ostrožská Lhota
Křápek Jan (1912 - 1984)
Žajdlík František (1912 - 1991)
Kupec František (1925 - 1992)
Páč Jaromír (1931 - 2010)
Hájek František (1934 - 2017)
Hájková Ludmila (1938 - 2020)
Dobřecký Antonín (1943 - 2011)
 
Ostrožská Nová Ves
Turčinek Josef (1909 -1986)