V letošním roce si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily – manželky knížete Bořivoje a babičky svatého Václava.
Navštivte během prázdnin místa ve svém okolí, kde ji uctívali naši předkové, kde je vyobrazena nebo kde jsou po ní pojmenované charitní či sociální služby.

Stanoviště č. 5 v naší žluté oblasti je přímo na Svatém Antonínku (čeká vás zde 10 úkolů ze života sv. Ludmily).
  • Kaple je přístupná každý den v době od 10.00 do 17.00.
  • Úkoly jde plnit kdykoli (jsou rozmístěny v poutním areálu).
  • Otázky, šifra atd. pro soutěžící jsou ve vývěsce na kapli!
  • Nedělní mše svatá je na Sv. Antonínku sloužena každou neděli v 15.00!

Aktivita potrvá po celou dobu letních prázdnin!

  • Prázdninovým putováním vás bude provázet příběh „Babička“, povídání o svaté Ludmile od spisovatele Ivana Renče.

  • Příběh je rozdělen na 10 úseků, které jsou shodné v pěti barevných oblastech (to znamená, že text i soutěžní otázka např. na stanovišti č. 1 jsou stejné i v ostatních oblastech).
  • Čísla určují pořadí příběhu o svaté Ludmile, ale můžete je navštívit v jakémkoli pořadí během celých prázdnin.

  • Na mapce jsou barevně vyznačené děkanáty, které tvoří celek s 10 zastávkami po dané oblasti.
Kdo chce zažít dobrodružství, může se zapojit do rodinné soutěže.

Vytiskněte si poutní pas, do kterého si postupně poznačíte deset stanovišť a všechny potřebné údaje.
Na každém naleznete část šifry. Vyluštěnou šifru můžete zaslat na e-mail: [email protected] a obdržíte speciální cenu.
Dále budete zařazení do slosování, které proběhne na pouti v Suché Lozi 18. září 2021.

Nezapomeňte,
že nabrat inspiraci k návštěvě neznámých míst může každý,
bez rozdílu věku.

Veškeré informace naleznete na webu rodinnyzivot.cz

Svatou Ludmilu můžete u nás také najít:

Pokud vás putování za sv. Ludmilou zaujalo,
můžete mrknout na Svatoludmilská místa v ČR a celého světa.
Nebo zde vámi "objevená" místa nechat zapsat.

Inspirace pro vzdálenější soutěžící.
Co můžete navštivít v blízkém okolí?