Pozor! V minulých letech se mše svatá konala dopoledne.
Letos se začíná až v 15.00!!

Srdečně zveme všechny členy a příznivce Matice svatoantonínské na mši svatou, za živé a zemřelé členy.

Neděle 30. 5. 2021

15.00 Hodinky ke sv. Antonínu

15.30 Mše svatá,
slouží novokněz P. Vojtěch Radoch, kaplan ve Valašských Kloboukách,
hudební doprovod chrámový sbor z Val. Klobouk

Novokněžské požehnání.

Po mši svaté nám sbor zazpívá Akathistos (východní mariánský zpěv)