Služebník Boží P. Antonín Šuránek se řadí ke čtveřici kandidátů na blahořečení v olomoucké arcidiecézi.

Zemřel 3. 11. 1982 v pověsti svatosti.
Jeho současníky oslovil příkladný život natolik, že nechtěli, aby jeho odkaz upadl v zapomnění. Velmi záhy se vytvořila skupina nadšenců, která začala schraňovat jeho písemnou pozůstalost, přepisovat, vzdáleně připravovat k tisku a soustřeďovat vzpomínky na jeho osobnost.
Do práce se zapojila řada laiků a díky úsilí P. Aloise Kotka (1927-2013) vyšlo po pádu totality několik titulů.

Řadu lidí zajímá, v jaké fázi se proces nachází.
Dá se říct, že stav postupu beatifikace je na "mrtvém" bodě (nekonají se setkání a jiné aktivity jako tomu bylo v počátku apod.).
V některých místech, kde působil, je však stále žívá vzpomínka. Předávají si ji z generace na generaci.

Neutuchly však modlitby věřících.
Právě na opravdové a živé víře lidí všechny kauzy stojí.

 

Jak probíhá proces beatifikace?

Průběh náročného a zdlouhavého procesu je vysvětlen např. zde a zde.

 

Svatost je zdrojem radosti, stálé sváteční nálady.
P. A. Šuránek

 

Kandidáti na blahořečení v ČR

Olomoucká aricidiecéze:

P. Antonin Cyril Stojan (1851-1923)

P. Ignác Stuchlý SDB (1869-1953)

Anička Zelíková (1924-1941)

 

Další diecéze:

P. Josef Toufar (1902-1950)

P. Jan Bula (1920-1952)

P. Václav Drbola (1912-1951)

P. Tomáš Maria Týn (1950-1990)

Marie Rosa Vůjtěchová (1876-1943)

Vojtěcha Antonie Hasmandová (1914-1988)

P. Martin Středa (1587-1649)

Josef kardinál Beran (1888-1969)

P. Josef Evangelista Urban OFM (1901-1990)

P. Augustin Schubert OSA (1902-1942)

P. Adolf Kajpr SJ (1902-1959)

P. Josef Hlouch, biskup (1902-1972)

Eliška Pretschnerová OFS (1911-1993)

 

Výčet kandidátů nemusí být úplný.
U dalších zatím probíhá první šetření, než bude zahájen proces oficiálně.