Svědectví o tom, co prožíval na těle i na duchu během svého zápasu s nemocí COVID-19 podává arcibiskup olomoucký Jan Graubner ve své nové  knize Zbožnost je užitečná ke všemu

Tuto knihu i spoustu jiných si můžete půjčit ve farní knihovně (vždy půl hodiny přede mší sv.) anebo na faře (v úředních hodinách).

Dalšími novými knihami jsou

I zvíře mělo více útrpnosti než člověk - Paměti P. Františka Štveráka, vězně nacistického i komunistického režimu

Cesty (Naděžda Dvořáková) - odehrává se v padesátých a sedmdesátých letech minulého století. Kniha o krutém osudu rodiny jihočeského sedláka vyhnaného ze svého domova při kolektivizaci venkova

Ježíš - pro děti, krásná, bohatě ilustrovaná kniha benediktinského mnicha otce Anselma o tom, kdo byl Ježíš z Nazareta