Společenství Ruah ve spolupráci s laickým misionářem Václavem Čápem zve na seminář věnovaný tématu přímluvné modlitby za druhé.


Kdy: od 25. 5. 2021 do 20. 7. 2021, celkem pět setkání


Jak často1x za 14 dnů, vždy v úterý od 20.00 do 21.15 hodin


Obsah: Přímluvná modlitba – přednášky, vzájemné sdílení


Kde:  Doma prostřednictvím mobilního zařízení (chytrý telefon, notebook…) v  aplikaci Zoom, odkaz vám bude po přihlášení poslán  na vaši  emailovou adresu  i s vysvětlením, jak Zoom  používat.


Kdo:  Zakládající členové společenství Ruah  a laický misionář Václav Čáp


Komu:  Všem, kdo vnímají poslání se ve skrytosti modlit a obětovat  za prosby a záležitosti druhých lidí, Církve a světa
 
Společenství Ruah –  působí od roku 2018 na poutním místě Svatý Antonínek.
Zakládajícími členy jsou věřící z různých farností z děkanátu Uherské Hradiště a Veselí nad Moravou, kteří se modlí za novou evangelizaci a za potřeby druhých.  Během koronavirové krize začaly přicházet naléhavé prosby věřících za uzdravení z covidu a mnohé další, které jsme přijímali. Společenství se také rozrostlo o další zájemce o přímluvnou službu především z řad terciářů františkánů z celé republiky. Prosby a úmysly přijímáme zejména prostřednictvím džbánu umístěném v kapli sv. Antonína na Blatnické hoře nebo jinými cestami. 


Václav Čáp –  farnost Zlín, teolog, laický misionář.
V rámci svého poslání tlumočí, duchovně doprovází, je zapojený do služby přímluvné modlitby, přednáší a vyučuje na různá témata duchovního života.


Cíl semináře -  Nabídnout možnost růstu ve víře v sílu a proměňující moc skryté přímluvné modlitby za naléhavé potřeby Církve, světa,  za naléhavé potřeby věřících, kteří potřebují někoho, kdo se za ně jako "Mojžíš" bude u Boha přimlouvat, aby vítězili v duchovním zápase a každodenním životě. 
 
V případě zájmu o seminář vyplňte prosím přihlášku do  20. 5. 2021  a odešlete na email: 

[email protected]

nebo

[email protected]

Za společenství Ruah zvou Hana Brigita Reichsfeld OFS a Romana Ryšková