Julia Brystigierová neboli Krvavá Luna byla nekompromisní a krutá prokurátorka, která v období let 1953–1956 proslula zejména jako pronásledovatelka představitelů katolické církve. 

Julia Brystigerová se narodila v židovské rodině magistra farmacie Hermanna Preissa, vystudovala historii na univerzitě ve Lvově a v Paříži. Již od mládí se angažovala v komunistickém hnutí a byla několikrát vězněna. Po okupaci Polska uprchla do Samarkandu a přijala sovětské občanství. Aktivně pomáhala NKVD při pátrání po členech předválečné nepohodlné opozice. Ihned po válce začala pracovat na Ministerstvu vnitra (UB) jako ředitelka smutně proslulého Pátého oddělení, které bylo zřízené speciálně pro persekuce polského duchovenstva. Osobně nařizovala a účastnila se sadistických mučení. 

Jednou z jejích tehdejších obětí byl kardinál Wyszyński, sílou své víry a ducha se mu však nelidské zacházení prokurátorky podařilo přežít. Na počátku 60. let přijíždí Julia do kláštera kardinála navštívit, ten však váhá, zda ji přijmout....