Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 15.1. do 22.1.2023 - 03. týden

neděle 15.1. 2. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 za + Ludmilu Bršlíkovou, rodiče z obou stran a živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + manžela a živou rodinu
pondělí 16.1. pondělí 2. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu a pomoc a za dvoje + rodiče
úterý 17.1. památka sv. Antonína, opata
Dnes mše sv. není
středa 18.1. památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Blatnice 18:00 za + rodiče Kaláčovy, syna Vojtěcha a duše v očistci
čtvrtek 19.1. čtvrtek 2. týdne v mezidobí
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 17:00 za + rodinu Šimčíkovu, Staňkovu a za živou rodinu
pátek 20.1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Blatnice 18:00 prosba o dary Ducha Svatého pro všechny účastníky kurzu Alfa
sobota 21.1. památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Blatnice 07:30 .
neděle 22.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Terezii Řehákovou, Annu Bloeslovou a Jiřího Vavříka
Blatnička 09:00 za + manžela, rodiče a za živou rodinu

  • Při Tříkrálové sbírce se vybralo v Blatnici 110.219 korun a v Blatničce 31.705 korun. Jménem Charity všem koledníkům a těm kdo přispěli děkuji.
  • Ze křtů bylo věnováno 3.500 korun.
  • Dárce na opravu varhan věnoval 2.000 korun.
  • V neděli 22. ledna bude sbírka věnována ne Světové setkání mládeže v Lisabonu. Mladí kteří se na setkání přihlásili, si mohou vyzvednout příspěvek od farnosti 1.500 korun do 27. ledna 2023.
  • Děkuji všem, kdo se přihlásili na kurz Alfa. Připomínám, že se sejdeme ve středu 18. ledna 2023 v Domě Svaté Rodiny v 19 hodin.