Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 28.5. do 4.6.2023 - 22. týden

neděle 28.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Antonínek 15:00 modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 na poděkování za dar víry, s prosbou o dary Ducha Sv. a za dvoje + rodiče
10:30 za + Ladislava Vyskočila, dvoje + rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 29.5. památka Panny Marie Matky Církve
Dnes mše sv. není
úterý 30.5. sv. Zdislavy
Dnes mše sv. není
středa 31.5. svátek Navštívení Panny Marie
Dnes mše sv. není
čtvrtek 1.6. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Dnes mše sv. není
pátek 2.6. sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Dnes mše sv. není
sobota 3.6. památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
neděle 4.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Antonínek 15:00 modlitba hodin a mše svatá za živé a + členy Matice svatoantonínské
Blatnice 10:30 za farníky
Blatnička 09:00 poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Antonína

  • Ze křtu by věnováno 1.000 korun. Sedmdesátníci věnovali 1.000 korun.
  • Prosíme rodiče dětí, které půjdou do první třídy, aby si vyzvedli u dveří přihlášky do náboženství a vyplněné je vhodili do schránky na faře. Nejpozději 31.5.2023.
  • V naléhavých případech se obracejte na pana děkana ve Veselí nad Moravou.
  • Charita Uherské Hradiště a Uherský Brod zvou na Pouť Domácího hospice Antonínek, která se uskuteční na Svatém Antonínku v sobotu 3. června v 15.00 hod. Hlavním celebrantem bude nemocniční kaplan z Brna P. Leo Zerhau. Po mši svaté bude agapé, možnost sdílení a rozhovoru s pracovníky hospice.
  • Farnost Blatnice ve spolupráci s obcí Blatnička Vás zvou v pátek 2.6.2023 na program Noci kostelů, který bude zahájen v 17.30h výstavou výkresů dětí s názvem - Kostel očima dětí. Děti mohou nosit své výkresy už během týdne na obecní úřad. V 18.45h modlitba růžence, po něm vystoupí učitelé a žáci ZUŠ Veselí n/M, DH Blatnička a Blatnická schola, která doprovodí modlitby za rodiny a vlastní prosby. Počítá se s občerstvením protože program bude končit po 22. hodině.