Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 24.12. do 31.12.2023 - 52. týden

neděle 24.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ, Štědrý den
Blatnice 10:30 za + Václava Válka, dvoje + rodiče, švagra a dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu
22:00 za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci
Blatnička 20:00 Za všechny lidi dobré vůle
pondělí 25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + rodiče Křapovy, syna a dceru a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za občany Blatničky
úterý 26.12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Blatnice 07:30 Za + Štěpána Vašíčka, + sourozence a rodiče z obou stran.
10:30 Za děvčata a chlapce z blatnické chasy 
Blatnička 09:00 za mládence
středa 27.12. svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Blatnice 15:00 Za + paní Františku Bachanovou. R.I.P.
čtvrtek 28.12. svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Blatnice 15:00 Pohřební mše svatá + pana Karla Nováka. R.I.P.
Blatnička 17:00 za + rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
pátek 29.12. sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
Blatnice 18:00 Za + Ondřeje Bezděka, rodiče z obou stran a ochranu Boží pro živou rodinu
sobota 30.12. nezávazná památka sobota oktávu Narození Páně
Blatnička 15:00 Pohřební mše svatá + paní Ludmily Pančíkové
neděle 31.12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Antonínek 23:59 Úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 Za dvoje + rodiče, sourozence a švagra
10:30 Za zemřelé rodiče Cábovy, živou rodinu a duše v očistci
Blatnička 09:00 za farníky

  • FARNÍ OZNAMY 24.12. - 31.12. 2023
  •  
  • Bohu známý dárce věnoval 1.000 korun na kostel. Z pohřbu 2.000 korun.
  • Ve čtvrtek 28.12. v 19 hodin bude farní adorace.
  • Děti budou koledovat ve farním kostele u Betléma v úterý 26.12.2023 v 14:30 hodin.
  • Úmysly na mše svaté si můžete přijít zapsat na faru v pátek 29.12.2023 po mši svaté.
  • Soubory Vavřínek, Svodnica, Pútnice, Roháč, Blatničané a Višňa budou koledovat ve farním kostele v sobotu 30.prosince 2023 v 17 hodin.
  • O vánočních svátcích bude farní kostel zpřístupněn, abyste se mohli přijít poklonit narozenému Spasiteli v jesličkách v Betlémě.
  • Na Antonínku bude kaple otevřena od 11 do 16 hodin.